ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | היערכות העירונית לקראת אירוע בוגרי שנקר מודעות העירייה

היערכות העירונית לקראת אירוע בוגרי שנקר

תושבי שכונה חרוזים, עיריית רמת-גן מבקשת לעדכנכם באשר להיערכות העירונית לקראת אירוע בוגרי שנקר שייערך ב-18 ביולי 2017. בעקבות אירועים קודמים שיצרו עומסים כבדים בשכונה, הנחה ראש העיר, ישראל זינגר, יחד עם הנהלת שנקר, לנהל את האירוע באופן הבא:
  • לאורחי הבוגרים יועמדו שני חניונים במתחם הבורסה:
    חניון בית לז-רום ברחוב תובל 11 - 15 ש״ח לערב.
    חניון בז׳רנו ברחוב האחים בז'רנו 5 - 15 ש״ח לערב.
  • לאורחים יועמדו הסעות על ידי מנהלת הבורסה, שיופעלו מהשעה 19:00 עד 12:00. נקודת האיסוף תהיה בצומת רחוב תובל/חילזון. ההסעה תנוע כאשר תהיה מלאה או כל 15 דקות.
  • העירייה תציב שני שלטי שמשונית באבא הלל/ביאליק ומנחם בגין ליידוע הנהגים, וביום האירוע תבוצע פעילות אכיפה באמצעות האגף לביטחון ואכיפה, שיטור עירוני והמשטרה לשמור על הצירים פתוחים. כמו כן, תבצע הנהלת שנקר יידוע מסודר לאורחים בעניין הסדרי התנועה והחנייה החדשים.

למידע נוסף יש לפנות למוקד העירוני 109.