ראשי | עושים עסקים | כתבות עושים עסקים | מדריך לבעלי עסקים ברמת-גן | מדריך לבעלי עסקים ברמת-גן כתבות עושים עסקים

מדריך לבעלי עסקים ברמת-גן

מהו חוק רישוי העסקים? כיצד מגישים בקשה לרישיון עסק ומהם התנאים לקבלתו? לראשונה הונפק מדריך המנגיש עבורכם, בעלי העסקים, את הליך הרישוי המורכב. כנסו, הקליקו והרחיבו את המעגל הכלכלי בעירעיריית רמת-גן שמה לה למטרה לקדם את העסקים הקטנים והבינוניים בעיר. לשם כך, בין היתר, יוזמת העירייה מגוון אירועים שמעניקים לכם, בעלי העסקים, להגיע לקהלים חדשים ולהרחיב את המעגל התעסוקתי והכלכלי בעיר. בכדי להקל עליכם את ההתמצאות ואת העמידה בנדרש במסגרת הליכי רישוי העסקים בעיר, מנפיקה העירייה לראשונה "מדריך לבעלי עסקים". מטרת המדריך היא לעשות סדר בהליכים הנדרשים ולהנגיש לכם את חוק הרישוי המורכב.

הליך הרישוי כרוך במילוי דרישות רבות של גופים רבים. התהליכים המפורטים במדריך הם כלליים, מנוסחים בקיצור ומטרתם להביא לידיעתכם את עיקרי הדברים. המדריך כולל ארבעה פרקים: מבוא לרישוי עסקים, תהליך הרישוי, הנחיות ונהלים של רשות הרישוי ופיקוח על העסקים. לגרסת המדריך המלאה - לחץ כאן >

פירוט הפרקים:

  • מבוא לרישוי עסקים | חוק רישוי עסקים - מהו? צו רישוי עסקים, רישיון לניהול עסק - מהו? פטור מחובת רישוי עסק, למה חייבים להוציא רישיון עסק? חובת רישוי על פי חוקים אחרים, הגופים המאשרים הוצאת רישיון עסק, תוקפו של רישיון העסק, טופס הרישיון, תנאים לקבל רישיון עסק ותנאים ברישיון.
  • תהליך הרישוי | מידע מוקדם והנחיות להגשת בקשה לרישיון, תכניות עסק, הגשת בקשה לרישיון עסק, אישור הבקשה בידי גופי הרישוי וביצוע דרישותיהם, דרכי הערעור על דרישות נותני האישור, אישור מחלקה לביקורת תכניות ושימושים חורגים, ערעור על החלטת ועדת המשנה לתכנון ולבניה, השגה וערעור על שיעור היטל השבחה, בחינת הזכאות לרישיון או להיתר זמני לניהול העסק, הוצאת רישיון עסק או היתר זמני, חידוש רישיון תקופתי, שינויים בעסק ושינוי בעלות, רישיון לאירועים המוניים.
  • הנחיות ונהלים של רשות הרישוי | הנחיות מיוחדות של רשות הרישוי, אזורים בעלי הוראות מגבילות, היתר לעבודת לילה, היתר להצבת שולחנות וכיסאות, היתר להצבת פרגוד עונתי, שילוט בעסקים, אישור לאירוע חד פעמי שאינו טעון רישוי, הצבת מכונות אוטומטיות בשטח ציבורי.
  • פיקוח על עסקים | שמירה על איכות הסביבה – מניעת מטרדים, מניעם זיהום אוויר, מניעת רעש, עסקים ומפעלים מסוכנים.

לצד הנפקת המדריך לבעלי העסקים, תמשיך העיר להקפיד על אכיפת חוק הרישוי ולוודא כי העסקים השונים פועלים בהתאם לנדרש בחוק. זאת על מנת לאפשר קיום הוגן, בטוח ובטיחותי הן עבורכם והן עבור ציבור הקונים.

למדריך בעלי העסקים – לחץ כאן >

את החוברות ניתן לקבל במחלקת קידום עסקים. יש לכם שאלות נוספות? חושבים שתהליך הרישוי נעצר? מוזמנים לפנות אלינו ולבדוק את התקדמות התהליך. כתובתנו: מחלקת קידום עסקים, אגף שפ"ע, רחוב הרא"ה 2. טלפון: 03-6753481.