ראשי | מתחברים לקהילה | מחלקת קהילה גאה – עיריית רמת גן | תעודת זוגיות | תעודת זוגיות מחלקת קהילה גאה – עיריית רמת גן

תעודת זוגיות

עיריית רמת-גן משיקה את תעודת הזוגיות, שתאפשר לזוגות 'ידועים בציבור' לקבל הכרה מלאה בזוגיותם על-ידי העירייה.עיריית רמת-גן רואה חשיבות עליונה בהכרה בצרכים ובאורחות החיים השונים של תושביה, באופן שוויוני וללא הבדל בגין דת, גזע, לאום, מין או נטייה מינית.


בשנים האחרונות עלה הצורך בהכרה של הרשויות בזוגות אשר חיים יחד ומקיימים משק בית משותף אך אינם רשומים כנשואים במשרד הפנים מבחירה או בלית ברירה (כגון, זוגות חד-מיניים, זוגות חילוניים שאינם מעוניינים בטקס נישואין דתי, זוגות מדתות שונות ועוד).
על מנת לתת מענה עירוני לסוגיה זו ולאפשר לזוגות אלה לקבל שירות מהעירייה כזוג, הכולל את אותן זכויות וחובות אשר ניתנות לזוגות נשואים, תקיים העירייה מרשם זוגיות עירוני של זוגות ידועים בציבור, וזאת כחלק מעידוד לחברה סובלנית, מכילה, ומכבדת אשר מקבלת כל אדם באשר הוא.


הרישום במרשם הזוגיות העירוני הינו וולונטרי, על-פי רצונם והסכמתם של בני ובנות הזוג וישמש את יחידות העירייה בכל מקרה בו נדרשת הוכחת זוגיות, אלא אם נקבע אחרת על פי כל דין.

 

לטופס הרישום המקוון >>
הליך הרישום וקבלת האישור:


הגשת בקשת הצטרפות

  • טופס רישום מקוון- על מנת להצטרף למרשם יש למלא טופס רישום מקוון בדף זה ולצרף תעודת זהות וספח של שני בני/ות הזוג (לטופס הרישום והעלאת תעודות הזהות לחץ כאן)
  • חתימה על תצהיר והעלאתו- חתימה בפני עו"ד על תצהיר לפיו מנהלים בני/בנות הזוג משק בית משותף ואורח חיים של ידועים בציבור (להורדת נוסח התצהיר לחצו כאן, נוסח אחר לא יתקבל).

שימו לב, מומלץ למלא את הטופס דרך דפדן כרום.

 

מתן אישור רישום זוגיות ע"י העירייה

  • לאחר קבלת הבקשה תיבדק הזכאות ויבוצע הרישום במרשם.
  • בסיום הרישום תפיק העירייה לבני הזוג תעודת אישור, לפיה החל ממועד הפקת האישור הם רשומים בעירייה כידועים בציבור (להלן: "אישור העירייה").
  • בני הזוג יוכלו להשתמש באישור העירייה לעניינים המפורטים בנוהל מרשם ידועים בציבור של העירייה. כדוגמא, לצורך הוכחת זיקה לנכס לצורך הוצאת תו חניה. התעודה תהיה תקפה במוסדות עיריית רמת-גן בלבד. (קישור לנוהל)
  • אישור העירייה יהיה בתוקף זמני, עד ליום 31.12.2022 בשלב הראשוני או עד להודעה אחרת שתתקבל בעירייה מצד מי מבני הזוג (המוקדם מבניהם).

 

לכל שאלה, ניתן לפנות ליפית בכתובת [email protected]

 

קישור לנוהל מרשם ידועים בציבור של עיריית רמת-גן >>

 

לטופס הרישום המקוון >>

 

למחיקה מהמרשם – להורדת טופס בקשה למחיקה לחצו כאן>>