ראשי | לומדים ומלמדים | כתבות לומדים ומלמדים | הרפורמה בצהרונים ובמועדוניות יוצאת לדרך

הרפורמה בצהרונים ובמועדוניות יוצאת לדרך

צעד ראשון לקראת הרפורמה הגדולה בתחום החינוך לגיל הרך ברמת-גן. ביום ראשון האחרון (6.1.19) התכנסה לראשונה הוועדה לרפורמה בגיל הרך בראשותו של מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת החינוך, ליעד אילני ובמעמד: מנכ"ל העירייה, משה בודאגה; יו"ר המועצה ומחזיקת תיק חינוך, מירה שנן; יו"ר מועצת חינוך עירונית ומנכ"לית משרד החינוך לשעבר, רונית תירוש; מנהלת אגף החינוך, דליה לין; מנהלת מחלקת גני ילדים, ורד אבינל; מפקחת משרד החינוך, רוחה לזניק ומומחית לגיל הרך, ד"ר שולמית ביסמנובסקי.

הישיבה הראשונה התמקדה בנושא יצירת רצף חינוכי משעות הבוקר ועד שעות אחר הצהריים בגני הילדים. משתתפי הוועדה סיכמו פה אחד על ההמלצה להעברת האחריות המנהלית והפדגוגית על הצהרונים והמועדוניות לאגף החינוך בעיריית רמת-גן. החזרת הסמכויות לאגף החינוך תתבצע מתוך תפישה כי הצהרונים והמועדוניות מהווים מסגרות חינוכיות-תומכות כהמשך ישיר ליום הלימודים, ועל כן נדרש פיקוח וניהול של גורם פדגוגי מוסמך .

המהלך המהפכני צפוי ליצור רצף חינוכי לילדי הגן ולתלמידי בתי הספר בין השעות 17:00-07:30, לשפר ואף להשוות את איכות ההוראה הניתנת, כך שהן המסגרת הפורמלית והן המסגרת הבלתי פורמלית יהיו זהות ברמתן הפדגוגית. כמו כן, במסגרת הרפורמה המתגבשת, יושם דגש על איכות כוח האדם הפדגוגי ואיכות התכנים שיועברו, תוך מתן הכשרות וקיום השתלמויות לטובת התמקצעות הצוותים בתחום חשוב זה ולרווחת ילדי העיר. לשם כך, אופן הגיוס ומינוי כוח האדם שישתבץ במסגרות הבלתי פורמליות יהיו בסמכות אגף החינוך. כמו כן, מתוקף הסמכויות החדשות של האגף, תבוצע בדיקה של האקלים בצהרונים ובמועדוניות לשיפור שביעות הרצון של הילדים, ההורים וצוותי ההוראה, כמו גם בדיקה שוטפת של כלל התכנים הפדגוגיים הנלמדים היום על ידי מפעלי בית עמנואל, בהתאם לתפישת אגף החינוך.

צוות הוועדה צפוי לקיים בשלושת החודשים הקרובים עבודת מטה מואצת, על מנת לעמוד בכל אותם יעדים אותם הגדיר מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת החינוך, ליעד אילני, בשאיפה ליישם את מרביתם כבר בשנת הלימודים הקרובה. בנוסף, במהלך חודש פברואר תבצע הוועדה הליך של שיתוף ציבור בעת התכנסותה הראשונה של מועצת החינוך העירונית בראשותה של רונית תירוש ובהשתתפות בכירים מאגף החינוך, צוותי הוראה בעיר והורים. 
 

חברי הוועדה לרפורמה בגיל הרך