ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עבודות בכיכר פרדס מודעות העירייה

עבודות בכיכר פרדס

החל מהתאריך 5.11.17 ועד ה-10.11.17 יבוצעו עבודות סלילה ושינויים גאומטריים בין השעות 23:00 בלילה עד 05:00 לפנות בוקר. במקום יחסמו חלקית הרחובות הסובבים את הכיכר (שלם, בניהו, עזריאל).