ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עבודות עגורן ברחוב גולומב מודעות העירייה

עבודות עגורן ברחוב גולומב

בתאריך 31.12.17 תתבצע עבודת עגורן באתר הבניה שברחוב גולומב 8. לשם ביטחונכם יחסם למעבר קטע המדרכה הסמוך לאתר. בנוסף, יחסם לתנועה רחוב גולומב במקטע הרחובות קפלינסקי ויצחק שדה בין השעות 19:00-09:00. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.