ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עבודות סלילה ברחובות הארז ונווה יהושע מודעות העירייה

עבודות סלילה ברחובות הארז ונווה יהושע

בין התאריכים 21-26.5.17, החל מהשעה 07:00 ועד השעה 18:00, יתבצעו עבודות סלילה ברחובות הארז ונווה יהושע בקטע הארז-החולה. במסגרת העבודות יבוצעו קרצוף וריבוד הכביש באספלט חדש ובמהלכן תחסם התנועה לרחוב הארז ולרחוב הכבאים וממנו.