ראשי | מטפחים איכות חיים | כתבות מטפחים איכות חיים | חניכי הצופים שומרים על הסביבה במחנה קיץ 2017 | צופי רמת-גן שומרים על הסביבה גם במחנה הקיץ כתבות מטפחים איכות חיים

צופי רמת-גן שומרים על הסביבה גם במחנה הקיץ

שיתוף פעולה ירוק בין הצופים ברמת-גן לבין אגף שפ"ע, המתקיים זו השנה השלישית ברציפות, מאפשר לשמונה שבטים וכ-3000 חניכים להפריד אשפה


עיריית רמת-גן וחניכי הצופים מקדמים סביבה ירוקה: כיום מוצבים כ-4500 פחים כתומים ברחבי העיר והפרדת האשפה לזרם האריזות זמינה עבור יותר מ-85% מתושבי העיר וברוב שכונות העיר. גם מחנות הקיץ של הצופים לוקחים חלק, זו השנה השלישית ברציפות, במערך הטמעת ערכי המחזור והפרדת האשפה. שיתוף הפעולה הירוק בין הצופים ברמת-גן לבין אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) מאפשר לשמונה שבטים וכ-3000 חניכים להפריד אשפה.

השנה, בדומה לשנים הקודמות, מוצבים פחים כתומים לאיסוף פסולת האריזות הנוצרת במטבחים במחנה הקיץ. פסולת האריזות מהווה כ-60% מהפסולת הביתית ואף יותר כשמדובר במטבח גדול. לכן, הצבת הפחים הכתומים במטבחים יכולה לאפשר מיחזור בזרם האריזות במקום שליחת הפסולת להטמנה.

במסגרת הפעילות החניכים המשתתפים עוברים הסברה בה כל חניך נדרש לענות על כמה שאלות בנושא. בתמורה לכך ובמתן תשובה נכונה הוא מקבל מדבקות. במחנה מוצב קיר ענק שמתמלא אט אט מכל המדבקות ובסופו יופיע הכיתוב: "גם במחנה הקיץ צופי רמת-גן מפרידים אריזות".

בנוסף לפעילות הסברה שתעבור לילדים, הפחים יוצבו במטבחים ותוכן הסברתי יעבור על ידי רכזי ההדרכה גם לראשי הגדודים, אחראי המטבח וצוותי ההורים לגבי מה משליכים לפחים הכתומים ומה חשיבותם. בנוסף, מתבצעת ביקורת בפחים לווידוא הבנה ותיקון במידת הצורך ואף תזכורת במפגשי ראשי השבטים היומיומיים. עד כה שיתוף פעולה הוגדר כמוצלח מצד התושבים, החניכים וההורים ומאפשר הטמעת ערכי המיחזור והפרדת האשפה בקרב כלל תושבי העיר בכל הגילאים.


צופי רמת-גן מפרידים פסולת במחנה קיץ