ראשי | העיר והעירייה | הודעות דוברות | פרס רמת-גן למצוינות ספרותית יוצא לדרך הודעות דוברות

פרס רמת-גן למצוינות ספרותית יוצא לדרך

06 ביוני 2016

פרס רמת-גן לספרות עובר בחודשים האחרונים שינוי משמעותי, וממצב את עצמו כאחד הפרסים המובילים בישראל בתחום הספרות * לאורך החודשים האחרונים, שונה תקנון הפרס והשתנה הרכב הפרסים שיחלק חבר השופטים * הפרס החדש יכלול פרס למחבר רומן או קובץ סיפורים מקורי, פרס ליוצרי ספרות ילדים מאוירת ופרס למתרגם יצירה ספרותית לעברית * את זהותם של השופטים תקבע וועדה אמנותית בלתי תלויה, וזהותם לא תותר לפרסום עד למועד הטקס * קול קורא להוצאות הספרים יפורסם כבר בימים הקרוביםפרס רמת-גן למצוינות ספרותית יוצא לדרך, לאחר שעבר מתיחת פנים משמעותית.

תקנון הפרס שונה על ידי וועדה אמנותית שמונתה במיוחד לצורך כך, הרכב השופטים יישאר חסוי עד למועד הענקת הפרס וכן שונה הרכב הפרסים שיוענקו במסגרת התחרות. בימים הקרובים תפרסם העירייה קול קורא להוצאות הספרים הקורא להן להגיש את היצירות לשיפוט בתחרות.

בפרס רמת-גן החדש למצוינות ספרותית, יוענקו שלושה פרסים, בהם פרס למחבר רומן או קובץ סיפורים מקורי, על סך 50 אל"ש, פרס ליוצרי ספרות ילדים מאוירת (25 אל"ש שיחולקו שווה בשווה בין המחבר למאייר) ופרס למתרגם יצירה ספרותית לעברית, בסך 25 אל"ש.

כך, נותן הפרס מעמד והכרה גם למתרגמים, שמקומם נפקד עד כה בפרסי הספרות השונים הקיימים בארץ. גם מקומם של מאיירי ספרי הילדים לא נפקד, והם יזכו להוקרה והערכה על פועלם.

את היצירות המועמדות, יוכלו להגיש מו"לים או יחידים (הוצאה עצמית), באמצעות טפסים המתפרסמים באתר עיריית רמת-גן. כל מו"ל או הוצאה יורשו להגיש עד 3 יצירות שונות בכל שנה, למעט בפרס למתרגם יצירה ספרותית לעברית- אז יוכלו להגיש שני מועמדויות בלבד עבור כל מו"ל.

זהות השופטים בפרס, שהיתה עד כה מוכרת וידועה מראש, תישאר חסויה עד למועד ההכרזה על הזוכים בפרס, הצפויה בחודש ינואר 2017. השופטים יחתמו על טפסי סודיות ואי ניגוד עניינים והם ייבחרו על ידי הוועדה האמנותית העוסקת בשינוי פניו של פרס רמת-גן לספרות. על מנת להימנע מהשפעות פוליטיות על הפרס, לא יכהן בחבר השופטים אף גורם פוליטי מטעם העירייה וישיבות חבר השופטים יתנהלו ללא נוכחות עירונית כלשהיא. חבר השופטים לפרס למחבר רומן או קובץ סיפורים מקורי יכלול חמישה שופטים, ואילו חבר השופטים לפרס למתרגם יצירה ספרותית לעבירת ולספרות ילדים מאוירת יכללו שלושה שופטים עבור כל פרס.

הוועדה האמנותית הפועלת בחצי השנה האחרונה על שינוי תקנון הפרס וקידום מעמדו של פרס רמת-גן לספרות, כוללת את הסופר והמחזאי, חגי ליניק, חתן פרס ספיר לספרות לשנת 2011, על ספרו 'דרור לחשן' וחבר המועצה לתרבות ואמנות, ואת ירון סדן, שכיהן כמנכ"ל הוצאת עם עובד במשך 11 שנה, וכן כיהן כיו"ר התאחדות המו"לים בישראל עד לשנת 2013. עוד נכללים בוועדה העיתונאי עמר לחמנוביץ', עורך מדור הספרים של ישראל היום והעורך הראשי של מעריב לשעבר, דורון כהן.

"מטרתו של הפרס להביע עידוד ותמיכה למצויינות וייחודיות ספרותית, מתוך כבוד וקשר למעשה האמנותי ולספרות הישראלית לדורותיה", אמר חגי ליניק, חבר הוועדה האמנותית, על הפרס החדש.

ראש העיר רמת-גן, ישראל זינגר: "רמת-גן כעיר החינוך, עוסקת רבות ביצירה ישראלית ובמצוינות בקרב צעירי העיר. לאור זאת, אני רואה חשיבות רבה בעידוד הספרות הישראלית ובהפיכתו של פרס רמת-גן למצוינות ספרותית למוסד תרבותי משמעותי עבור יוצרים בתחומים שונים".


לפרטים נוספים: אורלי נעים, דוברת העירייה 052-7555713, בדוא"ל: [email protected]