ראשי | עושים עסקים | כתבות עושים עסקים | קול קורא לקבלת בקשות למענק לעסקים חדשים בימי קורונה 2020 כתבות עושים עסקים

קול קורא לקבלת בקשות למענק לעסקים חדשים בימי קורונה 2020

כחלק מפעילות העיריה בתחום קידום העסקים ובשיתוף עמותת מט"י וקרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר)  הוחלט על הענקת סיוע לעסקים חדשים שנפתחו תוך כדי משבר הקורונה.  עיריית רמת גן באמצעות מנהלת העסקים העירונית מזמינה עסקים מקומיים שנפתחו בתק' הקורונה (החל מחודש מרץ 2020 ועד דצמבר 2020) אשר עומדים בקריטריונים להלן להגיש בקשה לקבלת מענק סיוע.

 

מטרת הסיוע לתמוך ולעודד עסקים מקומיים אשר נפגעו בתקופה האמורה, לחזק ולבסס את הכלכלה העירונית ולגלות שותפות בחוסן העירוני. במסגרת ההחלטה לסיוע הוחלט על מתן סך של 5,000 ₪ לעסקים אשר עומדים בקריטריונים להלן ואשר יגישו את בקשתם בצירוף הנספחים המצוינים.

 


הקריטריונים להגשת בקשה לסיוע הינם כדלהלן:

  • בית העסק נפתח החל מחודש יוני 2019 ועד דצמבר 2020.
  • בית עסק מצוי בעיר רמת גן ומשלם ארנונה עסקית.
  • פעילות העסק הינה מתחום שלא הוגדר "עסק חיוני" בימי הסגרים.
  • לטעוני רישוי – בכפוף לאישור מנהל הרישוי בעירייה.
  • אישור על ניהול חשבון בנק של העסק או דוגמת המחאה.
  • יש להגיש אישור מחזור כספי, בגובה של עד 500 אש"ח.

 

התחייבות הצדדים:

  • בעל העסק מתחייב להמציא לעירייה את המסמכים הבאים: אישור המעיד על תאריך פתיחת העסק, תשלום ארנונה, תהליך רישוי (לטעונים).
  • ככל שיידרש לעירייה טופס נוסף תדרוש לראייה שעומד בקריטריונים שנקבעו.
  • העירייה רשאית לשנות את סכום המענק בהתאם לכמות הזכאים אשר יגישו את הבקשה.
  • הבקשה תיבחן ע"י ועדה עירונית.

 

מועד אחרון להגשת הבקשות

הגשת הבקשה עד ליום שישי, 15.4.22. בקשות אשר לא יוגשו בצרוף כל המסמכים הנדרשים, לא יוצגו בפני הוועדה. שאלות ו/או בקשות להבהרות ניתן להפנות בכתב בלבד באמצעות המייל: [email protected]

 

להגשת הבקשה למענק עסקים חדשים בימי קורונה 2020 לחצו כאן>>