ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | תחזוקת עצים בחצרות ובבתים משותפים ופרטיים מודעות העירייה

תחזוקת עצים בחצרות ובבתים משותפים ופרטיים

אנו משקיעים משאבים רבים בטיפול בעצים הנמצאים בשטחים הציבוריים, בכדי למנוע אפשרות של נפילת עצים וענפים למען בטחון התושבים.

לאחרונה בעקבות מזג האוויר הסוער ראינו את הצורך בהדגשת החשיבות של תחזוקת עצים בחצרות, בבתים פרטיים ומשותפים.

שימו לב - האחריות היא של בעלי הבתים לטפל בעצים בחצרותיהם בכדי למנוע נפילתם לרחוב וסיכון העוברים והשבים.


ראיתם עץ מסוכן? אנא עדכנו את המוקד העירוני 109.