ראשי | מטפחים איכות חיים | כתבות מטפחים איכות חיים | הפחים החכמים מגיעים לרמת-גן כתבות מטפחים איכות חיים

הפחים החכמים מגיעים לרמת-גן

במסגרת פיילוט של העירייה וחברת GENIO הישראלית, הוטמנו סנסוריים מתקדמים בפחים המוצבים במתחם הבורסה. הסנסורים ידווחו כאשר הפח מתמלא ובכך יחסכו נסיעות מיותרות של משאיות אשפה בעיר, ואת מפגעי הרעש וזיהום האוויר הנלווים לנסיעתן

 
עיריית רמת-גן משיקה פיילוט חדשני, במסגרתו הוטמנו סנסורים מתקדמים של חברת GENIO ב-18 פחים ברחבי מתחם הבורסה. הסנסורים מודדים את נפח תכולת הפח ומתריעים באמצעות מודם סלולרי כאשר המיכל מלא ומוכן לפינוי. בדרך זו חוסכים עשרות ואף מאות של נסיעות מיותרות של משאיות פינוי.
 
הפיילוט יימשך כשנה ובמהלכו תבחן העירייה את הקריטריונים הבאים: יעילות השירות וחיסכון ברעש, הפרעה לתושב, זיהום אויר כתוצאה מנסיעות רכבי האשפה וחיסכון בעלויות הפעלת המשאיות לפינוי האשפה. עם תום הפיילוט תשקול העירייה את הרחבת השירות לכל הפחים המוצבים בעיר.
 
לצד החיסכון הכספי מייעול מערך פינוי האשפה, צמצום הפינויים יפחית את פקקי התנועה שגורמות משאיות הפינוי, יצמצם את פליטת המזהמים ויפחית את הרעש ברחובות העיר. כמו כן, השימוש במערכת יגביר את הפיקוח על הפינויים: דרך המערכת תוכל העירייה לוודא שכל הפחים שצריכים להיאסף אכן מרוקנים בזמן ובכך יופחתו תלונות התושבים בנושאים אלו. הפיילוט יבוצע באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח רמת-גן ומנהלת הבורסה.
 
החיסכון אינו מתבטא רק בכסף שייחסך לעירייה ויוכל לשמש לצרכים אחרים של התושבים, אלא גם באיכות החיים של התושבים – באיכות האוויר, בצמצום פקקי התנועה ובצמצום הרעש. המערכת נותנת תמונת מצב מדויקת בזמן אמת, מתכננת בעצמה את מסלולי הנסיעה המהירים והקצרים ביותר לפחים המלאים שיש לפנות, והיא פשוטה לתפעול ולביקורת.