ראשי | מתחברים לקהילה | כתבות מתחברים לקהילה | תושבים למען תושבים

תושבים למען תושבים

אגף קשרי קהילה אומר לכם תודה ומזמין אתכם להגיש את מועמדותכם או להציע מועמדות של אדם אחר, לקבלת תעודת הוקרה על מעורבות חברתית בקהילה. המועמדים יוזמנו לטקס מרגש בו ראש עיריית רמת-גן, כרמל שאמה הכהן, יעניק לזוכים תעודות הוקרה על עשייתם החברתית ופעילותם למען הקהילה.

 

תעודת הוקרה למעורבות חברתית בקהילה ניתנת במטרה לעודד את תושבי רמת-גן ליזום פעילויות חברתיות וקהילתיות, ולהיות מעורבים בנעשה בעיר, מתוך הבנה כי עשייה זו מחזקת את ההון החברתי, משפרת את איכות החיים ותרומת ללכידות החברתית בעיר. תעודת ההוקרה מבטאת את שאיפתה של החברה ברמת-גן לטיפוח ערכים של מעורבות חברתית, עשייה למען הזולת, אחריות הדדית וסולידריות.

 

תעודת ההוקרה תוענק על ידי ראש עיריית רמת-גן והזוכים בה יוזמנו למפגש בלשכת ראש העיר. ניתן להגיש מועמדות עד ה-25.8.19.

 

להגשת מועמדות >>

 

להמלצה על מועמד >>

 

מהי מעורבות חברתית/עשייה קהילתית?

פעולה למען טובת הכלל והקהילה, המחזקת ומיישמת ערכים חברתיים כמו לכידות חברתית, עזרה לזולת, סולידריות, תרומה לקהילה ומהווה ביטוח למוערבות ואזרחות פעילה.

תעודת ההוקרה תוענק למועמד עד פעם בעשור בלבד. לא תוענק תעודה נוספת למי שכבר זכה במשך זמן זה - גם במידה ותחומי הפעילות/העשייה השתנו או הורחבו.

 

כיצד מגישים מועמדות?

יש להיות תושב רמת-גן על מנת להיות מועמד לקבלת תעודת ההוקרה. כמו כן, תושב רמת-גן בלבד רשאי להציע אדם שהינו תושב רמת-גן לקבלת תעודת ההוקרה ובלבד שהגשת המועמדות לא תתייחס למי שאיננו בחיים.

יש להגיש מועמדות בטופס שנועד לכך, בתוך פרק הזמן שנקבע לכך, כפי שמפורסם באתר העירוני עד ליום חמישי, 25.8.19.

במידה ויתקיים קושי להכריע לגבי אחד המועמדים, תינתן עדיפות למועמדים שיצרפו למועמדותם מכתבי המלצה/ אישורים המעידים על פעילותם, עשייתם ותרומתם לקהילה ברמת-גן.

 

אמות מידה לבחירת מועמדים:

  • הפגנת מנהיגות ויוזמה אישית וקבוצתית.
  • מידת ההשפעה על הסביבה, בדגש על הקהילה והשכונה.
  • חדשנות ויצירתיות.
  • מידת ההשפעה על גיוס תושבים אחרים לפעולה.
  • מידת המאמץ הנפשי והפיזי שהוקדש לפעולה, מידת המסירות והדבקות במטרה.
  • משך הפעולה (תינתן עדיפות לפעולה מתמשכת).
  • מידת ההשפעה של הפעילות על תושבים נוספים.
  • תפקידים ציבוריים- התנדבותיים במסגרות ובארגונים התורמים לקהילה.

 

* הבהרה מגדרית: נכתב בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.