ראשי | לומדים ומלמדים | כתבות לומדים ומלמדים | כלת חידון התנ"ך העירוני: אלי שאבי

כלת חידון התנ"ך העירוני: אלי שאבי