ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | דרושים - תאגידים עירוניים | דרוש/ה עו"ס משפחה לעמותת עלה דרושים - תאגידים עירוניים

דרוש/ה עו"ס משפחה לעמותת עלה

*במודעה הבאה המעסיק אינו עיריית רמת-גן והעובד/ת לא יועסק/תועסק על ידי העירייה


הגדרת משרה:
 עו"ס תחום משפחה


היקף משרה:100%

דירוג ותנאי המשרה : דירוג העו"ס
תנאי שכר משופרים וייחודיים לעובדי האגף לשירותים חברתיים, ר"ג
השתלמויות, הדרכות, ומסלול קידום והתפתחות אישית

גורם מעסיק: עמותת עלה - אגף שירותים חברתיים
תיאור התפקיד:

  • טיפול במשפחות וילדים בשירותי הרווחה.
  • עבודה בשיתוף פעולה עם שירותים מגוונים בקהילה.
  • קידום פעילות ומענה לאוכלוסיית המטופלים.
  • התערבות קצרת מועד בשעת משבר .
  • סיוע ליחידים ומשפחות במיצוי זכויות
השכלה ודרישות מקצועיות:

  • בעל תואר בעבודה סוציאלית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, יתרון לבעלי תואר שני.
  • רישום בפנקס העו"ס
  • ניסיון בעבודה עם אוכלוסיית יעד של אנשים עם מוגבלויות - יתרון

דרישות נוספות :
שפות: ידיעת השפה העברית על בוריה בכתב ובע"פ.
יישומי מחשב: שליטה מלאה יישומי office
 
כפיפות: מנהלת המחלקה
 
 
המעוניינים/ות העונים/ות על דרישות המשרה יגישו מועמדותם בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות מתאימות לכתובת מייל [email protected]

במקרה של ריבוי מועמדים תהא העמותה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 7 מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תעשה על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של העמותה.
המכרז נכתב בלשון זכר, אף פונה לגברים ולנשים כאחד.