ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה בעניין שינוי שם שכונת רמת עמידר מודעות העירייה

הודעה בעניין שינוי שם שכונת רמת עמידר

עיריית רמת-גן מתכוונת להחליף את שם סמטת מעלה הפודים לשם שכונת רמת עמידר לשם "שכונת רמת יוני נתניהו".  החלפת שם השכונה  אושרה במועצת העיר בישיבתה בתאריך 26/5/2021

 

תאריך אחרון להגשת התנגדויות הינו 30.9.21, לגב' עמליה כשר - מרכזת ועדת שמות בלשכת ראש העיר.
[email protected] | 03-6753511