ראשי | לומדים ומלמדים | כתבות לומדים ומלמדים | רישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"א | רישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ג

רישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ג

הרישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"א יתקיים בין התאריכים 16.2.20-27.1.20. חייבי רישום תלמידים שנולדו בין התאריכים: כ"ט בטבת תשע"ד 1.1.2014 - ט' בטבת תשע"ה 31.12.2014.

 

 

בתי הספר היסודיים ברמת-גן מאופיינים בייחודיות בית ספרית, המאפשרת ציר פדגוגי מיוחד לכל בית ספר. תוכנית זו מסייעת להתפתחות של עשייה קהילתית, תחושת גאוות יחידה והתחדשות פדגוגית מתמדת.

רמת-גן היא עיר חלוצה בתוכנית להרחבת אפשרויות הבחירה במרחב החינוכי. העיר חולקה למרחבי חינוך, הרחיבה את אזורי הרישום ובכך מאפשרת להורים לבחור באופן מבוקר את בית הספר בו ילמדו ילדיהם. הפתיחה המבוקרת של אזורי הרישום מאפשרת את מימוש זכות הבחירה של ההורים, תוך הקפדה על שמירת ערכים של שוויון הזדמנויות ואינטגרציה חברתית. לקראת הרישום לכיתה א', מוגשת לכם חוברת המציגה את נהלי הרישום ואת עיקרי הייחודיות בכל אחד מבתי הספר המשתתפים בבחירה המבוקרת.

 

  • לעיון בחוברת - לחץ כאן >
  • לשאלות ובירורים יש לפנות לאגף החינוך, למחלקה לחינוך יסודי בכתובת: ביאליק 76 (קניון ביאליק), קומה ב', חדר 7, בטלפונים: 03-6753370, 03-6753371 | או בכתובת דוא"ל: [email protected]