ראשי | מתחברים לקהילה | כתבות מתחברים לקהילה | פעילות ספרותית ברמת אפעל | פז עוזי - פעילות ספרותית ברמת אפעל פעילות ספרותית ברמת אפעל

פז עוזי - פעילות ספרותית ברמת אפעל

עוזי פז, מחלוצי שמירת הטבע בישראל, הקים ב-1958 את המדור לשמירה על הטבע במשרד החקלאות. ניהל, יחד עם אמוץ זהבי, מאבק על הקמת רשות שמורות הטבע כרשות עצמאית במסגרת "חוק גנים לאומיים ושמורות טבע". יזם את תוספת הפרק "ערכי טבע מוגנים" לחוק, ובכך יצר את המסגרת החוקית לשמירת פרחי הבר בישראל, ואף תכנן את מסע ההסברה להגנתם, לרבות בבתי הספר ובגני הילדים. ב- 1964 מונה למנהל הראשון של רשות שמורות הטבע . במשך השנים ניהל פז, בשיתוף עם גורמים נוספים, מאבקים למניעת פגיעה בנופי הארץ. מחבר ספרים, כותב מאמרים, מרצה ופעיל בתחום שמירת הטבע. מצלם ועורך מצגות על נופי הארץ, על החי והצומח שבהם. בשנת 2000 הוענק לו פרס קרן פורד וב- 2003 נבחר כחבר כבוד בחברה הישראלית לזואולוגיה. ספרו בשיתוף עם פרופ' יורם יום טוב "ההרים הגבוהים ליעלים" עומד לראות אור בימים הקרובים.

 

מקצת מספריו: "פרחי הגליל", "נופים וטבע מנגב עד חרמון", "ארץ הצבי והיעל", "עופות", "אנציקלופדיית החי והצומח של ארץ ישראל", "בארץ אהבתי", "מדריך מצולם לציפורים בישראל לפי מקומות חיות", "על עשב השדה וחיית הארץ בשבילי ארץ התנ"ך", "לעבדה ולשמרה", "נוף וטבע בנווה עין גדי", "שינויים ותמורות בעולם העופות במאה ה-20".

 

עוזי פז