ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | המחלקה לרווחת הגמלאי האגף לשירותים חברתיים

המחלקה לרווחת הגמלאי

  • עו"ס עירית גינת

    מנהלת המחלקה

אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ברמת-גן מגוונת ביותר - מבחינת ארץ מוצא, הכנסה, שפה, סגנון חיים, תרבות הפנאי, מצב בריאות ומצב משפחתי. יש המתגוררים עם ילדיהם, ישנם
זוגות וכן קבוצה גדולה של בודדים, בהם קבוצה הולכת וגדלה שילדיהם נמצאים באופן זמני או קבוע מחוץ לגבולות המדינה.
 
אנו מטפלים הן במבוגר העצמאי המטייל, המבלה, הלומד, הזקוק רק לגישה נוחה לשירותים מתאימים,  וכן במבוגר שההגבלות התפקודיות יוצרות הזדקקות לסיעוד. חלק מהמבוגרים עוברים כמה מהשלבים האלה. במקביל לרצף ההזדקנות קיים רצף מענים. כל קבוצה וקבוצה והצרכים הספציפיים שלה ובהתאם לכך מתן השירותים, התכניות וקביעת עדיפויות.