ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | מכרזים - עיריית רמת-גן | קול קורא להפעלת עגלת קפה על אופניים חשמליים ברחבי העיר רמת גן מכרזים - עיריית רמת-גן

קול קורא להפעלת עגלת קפה על אופניים חשמליים ברחבי העיר רמת גן