ראשי | מתחברים לקהילה | אזרחים ותיקים | סבבוסגולד | מסלול צפון סבבוסגולד

מסלול צפון

מסלול צפון


 

  • הלוך-

 

שעות יצאת האטובוס-  9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

 

מספר תחנה
כתובת תחנה
תחנה ראשונה
רוקח 116(רוקח/רקפת)
תחנה שנייה
רוקח 88 (מועדון המרגנית/רוקח)
תחנה שלישית
 יואב 11 (יואב/רוקח)
תחנה רביעית
איתמר 14 (איתמר/יואב)
תחנה חמישית
 רחובות הנהר 13 (רחובות הנהר/חביבה רייק)
תחנה אחרונה
ביאליק 31 (עיריית ר"ג/ביאליק)

 

 

  • חזור-

 

 

מספר תחנה
כתובת תחנה
תחנה ראשונה
ביאליק 31 (עיריית ר"ג/ביאליק)
תחנה שנייה קריניצי 10 (קריניצי/ ביאליק)
תחנה שלישית קריניצי 36 (קריניצי/הרצל)
תחנה רביעית הרצל 10 (הרצל/ קריניצי)
תחנה חמישית

הרצל 36 (הרצל/קופת חולים)

תחנה שישית הרצל 86 / דרך ז'בוטינסקי
תחנה שביעית
אביגיל 10 (אביגיל/רות)
תחנה שמינית
אסף 16 (אסף/איתמר)(אסף/איתמר)
תחנה תשיעית
רוקח 44 (רוקח/יואב)
תחנה עשירית
רוקח 86 (מועדון המרגנית/רוקח)
תחנה אחרונה
 רוקח (רוקח/שדרות גידי)

 

 

 

 

  


 

  • יתכנו שינויים, יש להתעדכן מעת לעת באתר העירוני.

 

  • לא יועלו נוסעים ללא מסיכות, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.


לבירורים ולפרטים נוספים: המוקד העירוני 109 זמין לשירותכם 24 שעות ביממה.