ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הסדרי תנועה לצורך הקמת מיצג אומנותי מודעות העירייה

הסדרי תנועה לצורך הקמת מיצג אומנותי

בין התאריכים 10-11.7.17 יוקם מיצג אומנותי בשם "קשרים אנושיים" במרחב הציבורי שברחוב ז'בוטינסקי בין המספרים 7-8. לצורך עבודת ההתקנה ובכדי למנוע עומסי תנועה כבדים במהלך היום, ייחסם לתנועה רחוב ז'בוטינסקי במקטע שבין אבא הלל – הגלעד בטווח השעות 00:00-05:00. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.