ראשי | העיר והעירייה | שקיפות עירונית | הון אנושי ברשות שקיפות עירונית

הון אנושי ברשות

דיווח יצוג הולם

עפ"י החוק, בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות ובכל משרד ויחידת סמך, יינתן ייצוג הולם לעובדים המשתייכים לקבוצות מסוימות. עיריית רמת גן דוגלת בשוויון הזדמנויות בתעסוקה ללא אפליית מגדר, גיל או מגזר ונותנת ייצוג הולם לכל אוכלוסייה עפ"י המצויין בחוק.

 

מספר בכירים ברשות בחלוקה מגדרית

(מדרג מנהל/ת מחלקה ומעלה)-

  • גברים- 82
  • נשים- 83