ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | החלפת תווי חניה לתושבי רחוב קריניצי מודעות העירייה

החלפת תווי חניה לתושבי רחוב קריניצי

לנוחיותכם ועל מנת לשפר את הסדרי החניה לתושבי הרחוב, הוחלט להכליל את רחוב קריניצי, בתים 1-40, לאזור חניה מספר 1. בעלי התווים מוזמנים לבוא להחליפם במשרדי מחלקת החניה ללא כל תמורה נוספת. תושבים אשר לא הספיקו להחליף את התו וקיבלו דו"ח תנועה בעקבות חניה באזור 1 מתבקשים להגיש בקשה לביטול הדו"ח.

לשאלות נוספות ניתן לפנות למחלקת חניה.

שימו לב: הכתובת החדשה של מחלקת חניה - רח' בן גוריון 1, מגדלי ב.ס.ר 2, קומה 2.