ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה בדבר עבודות להקמת הקו הסגול של הרכבת הקלה מודעות העירייה

הודעה בדבר עבודות להקמת הקו הסגול של הרכבת הקלה

חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים, מתקדמת בביצוע העבודות להקמת הקו הסגול של הרכבת הקלה ברמת-גן


לידיעת הציבור, הודעה נכון ליום רביעי 29.3


עבודות הלילה של הקו הסגול, מתמשכות מעבר למתוכנן. יתכנו השפעות על אלוף שדה.

להלן הסדרי התנועה:

• לבאים מכיוון צפון לא תתאפשר הפניה מרחב ה' באייר לדרך שיבא.
• צמצום נתיב ממזרח למערב, בדרך שיבא במקטע שבין רחוב מנדס, לבין רחוב ה' באייר.

- אין כרגע צפי לפתיחה, ברגע שיתקבל נעדכן.
- שוטרים בשכר מכווינים את התנועה.
- לנהגות ולנהגים מומלץ להשתמש ביישומון WAZE.
- ייתכנו שינויים בשל תנאי מזג האוויר.