ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | דרושים - עיריית רמת-גן | דרוש/ה מזכיר/ה מחלקת השירות הפסיכולוגי החינוכי דרושים - עיריית רמת-גן

דרוש/ה מזכיר/ה מחלקת השירות הפסיכולוגי החינוכי

דרוש/ה מזכיר/ה מחלקת השירות הפסיכולוגי החינוכי

מס' מכרז 2016-0076-5658


היחידה:
אגף החינוך

תואר המשרה:
מזכיר מחלקת השירות הפסיכולוגי החינוכי

דרגת המשרה ודירוגה:
בדירוג מינהלי
מסלול קידום:7-9

היקף העסקה:
100%

סוג מכרז:
חיצוני

תיאור תפקיד:
- זימון פגישות ומענה לטלפונים.
- פתרון בעיות להורים.
- שליטה בתוכנות אופיס.
- ריכוז והפצת מידע, הנוגע לפעולות ולהחלטות המחלקה.
- אחריות על ביצוע עבודות מזכירות במחלקה.

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
- בעל השכלה תיכונית מלאה - בגרות מלאה.

ניסיון מקצועי:
- ניסיון של שנתיים לפחות בעבודת מזכירות.
- יכולת ארגון ועמידה בזמנים.
- יכולת ביצוע מספר משימות במקביל.
- עצמאות ויסודיות.
- רמת אמינות גבוהה ודיסקרטיות.

דרישות נוספות:
- שפות: ידע ושליטה גבוהה בשפה העברית.
- יישומי מחשב: שליטה מלאה באופיס.

כפיפות:
למנהלת המחלקה.

מנהלה:
המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון נדרש + שאלון אישי + טופס הצהרה על קרבת משפחה בעיריית רמת-גן לאגף משאבי אנוש עד לתאריך 14/11/16, בשעה 09:00. במייל לכתובת: [email protected]. חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספר המכרז.

מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 7 מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, ע"פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

בהתאם לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מגבלות תינתן העדפה במשרות הנ"ל למועמדים העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות התפקיד.

לפי סעיף 173ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.

הבהרה מגדרית:
המכרז נכתב בלשון זכר, אף פונה לגברים ולנשים כאחד.