ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | שינויים גיאומטריים ברחוב המעיין מודעות העירייה

שינויים גיאומטריים ברחוב המעיין

לתשומת לבכם: בתאריך ה-21/05/2017, בין השעות 22:00 עד 05:00, יתבצעו שינויים גיאומטריים ברחוב המעיין. במסגרת העבודות:

  • תבוצע חסימה מלא של קטע העבודה.
  • תבוטל הפנייה ימינה מרח' שפע טל לכיוון רחק המעיין.
  • תבוטל הפנייה שמאלה מרח' שפע טל לכיוון רח' המעיין.
  • תבוטל התנועה ישר לכיוון רח' המעיין בצומת שפע טל - רח' המעיין.
  • תבוטל הפנייה ימינה מחניון מגדל משה אביב לכיוון רח' המעיין.
  • תבוטל הפנייה ימינה מהחניון התת"ק לכיוון רח' המעיין.