ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | המחלקה לרווחת הגמלאי | שירותים חברתיים וקהילתיים המחלקה לרווחת הגמלאי

שירותים חברתיים וקהילתיים

עיתון גמלאים "כיוון חדש"

העיתון נכתב ומופעל על ידי גמלאים שעברו הכשרה בעיתונאות ובשיתוף בני נוער (כתבים צעירים). יוצא לאור אחת לחודש ומסקר אירועים, נושאים הקשורים לעולם התוכן של הגמלאים ומתריע על בעיות הקשורות לגמלאים.

טלוויזיה קהילתית

גמלאים מתנדבים אשר עברו הכשרה לצילום, ריאיון ועריכה של כתבות טלוויזיה. הצוותים מסקרים ונוגעים בתחומים שונים ולאחר עריכה מעלים כתבות המשודרות בערוץ הקהילתי.

מתנדבים

הפעלת מערך מתנדבים בשיתוף מלא של היחידה להתנדבות באגף הרווחה. המתנדבים פועלים בבתים או במסגרות קהילתיות בהם משולבים גמלאים.


מועדון "מקום משלנו"
מועדון סבים וסבתות לנכד/ה עם צרכים מיוחדים. אתם, הסבים והסבתות, חולקים חוויות מאתגרות ומורכבות יחד עם ילדכם בגידול נכד/ה עם צרכים מיוחדים. במועדון תוכלו לשתף בחוויות, לחלוק מידע, לספק תמיכה הדדית זה לזו, ולקבל כלים מקצועיים להתמודדות עם מצבים מחיי היום יום. המועדון יתכנס בתדירות של פעם בחודש, בימי שני, בין השעות 17:30-19:30, במחלקה לרווחת הגמלאי, רח' ההלכה 9.