ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | פועלים יחד לחסל את היתושים מודעות העירייה

פועלים יחד לחסל את היתושים

כמידי שנה בעונה זו, עיריית רמת-גן פועלת ליבוש ולניטור תעלות ניקוז בעיר במקום שהצטברו מים בשטחים ציבוריים.

למניעת מפגע יתושים בסביבתכם יש לנקוט בפעולות הבאות:

  • אתרו מקומות מים עומדים בגגות הבתים, נקזו מים ממרזבים סתומים.
  • יבשו מים במקלטים.
  • רוקנו/חוררו תחתיות עציצים, דליים וכו'.
  • הימנעו מהשקיית יתר - לחות גבוהה מושכת יתושים.
  • יבשו בחול כל מקור מים שלא ניתן לנקזו.


לפניות בנושא הדברה: המוקד העירוני 109, יחידת ההדברה: 03-6732747.