ראשי | לומדים ומלמדים | כתבות לומדים ומלמדים | בקרוב: מהפכת חינוך בעיר | מהפכת חינוך בעיר

מהפכת חינוך בעיר

רפורמת המקיפות, שתיושם החל מעוד שנתיים, תקבע שלושה אזורי רישום חדשים, לפיהם ייקלטו תלמידי העיר למערכת החינוך העל-יסודית על פי אזור הרישום ולא על פי ממוצע הציונים


מועצת העיר רמת-גן אישרה פה אחד את מתווה רפורמת המקיפות בתיכונים, אשר צפויה להיכנס לתוקפה בעוד כשנתיים, במקביל לפתיחת קריית החינוך החדשה בדרום-מזרח העיר. המתווה אושר בישיבת המועצה שנערכה בתאריך ה-3 בספטמבר 2017. בהמשך צפוי הנושא לעבור לדיון בוועדת ההיגוי העירונית, אשר תגבש המלצות ספציפיות באשר לאופנים שבהם ניתן לממש את ההחלטה.

רפורמת המקיפות תקבע כי תלמידי רמת-גן ייקלטו ללימודיהם התיכוניים (ט'-י"ב) על פי שלושה אזורי רישום חדשים בעיר. זאת בשונה מהשיטה הנהוגה כיום, המתעדפת קליטה לתיכונים העירוניים, בהם "אהל שם" ו"בליך", על פי ממוצע הציונים. ברקע להחלטה למעבר לשיטת המקיפות עומדת מדיניות שמובילים ראש העיר, ישראל זינגר, ואגף החינוך בראשות דליה לין, לפיה "כל ילד יכול". הרפורמה צפויה לפתוח היצע של תכניות לימודים מגוונות בכל מוסד חינוכי ולקדם אינטגרציה חברתית שוויונית ונכונה יותר.

המתווה החדש צפוי להוביל מהפכה של ממש בכל מערכת החינוך העירונית ובכך לקדם את העיר לחינוך שוויוני יותר. השינוי יחול על אלפי תושבים שילדיהם לומדים במערכת החינוך העל-יסודית ברמת-גן, ייעשה בתהליך מדורג ורב-שנתי, כאשר התיכונים העירוניים המקיפים יציעו, בנוסף לאזורי הרישום החדשים, גם מספר מגמות על-אזוריות (אליהן יוכלו להתקבל תלמידים שלא במסגרת אזור הרישום). בתוך כך תימשך פעילותם הסדירה של התיכונים העל-אזוריים העירוניים הקטנים הפועלים כיום בעיר.

כך תראה קריית החינוך ברמת-גן:

קריית חינוך