ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | דרושים - עיריית רמת-גן | דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ית לשירות הפסיכולוגי החינוכי דרושים - עיריית רמת-גן

דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ית לשירות הפסיכולוגי החינוכי

דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ית לשירות הפסיכולוגי החינוכי


מס' מכרז: 2016-0076-7026


היחידה:

אגף החינוך - השירות הפסיכולוגי החינוכי

תואר המשרה:
פסיכולוגי חינוכי

דרגת המשרה ודירוגה:
בעלי תואר שני - דירוג הפסיכולוגים. מסלול דירוג: 37-39 ולבעלי תואר ראשון שטרם סיימו חובות השמיעה ובשלב של כתיבת התזה - בדירוג המח"ר: דרגה 36

היקף העסקה:
50%X4

סוג מכרז:
חיצוני

תיאור תפקיד:
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום. עיקרי תפקידו: מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות: בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1751 או מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל; או בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית, למעט עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

ניסיון מקצועי ודרישות המשרה:
- עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי בעבודה כפסיכולוג חינוכי ו/או טיפול ואבחון של ילדים ונוער. עדיפות לבעלי מעמד מומחה או מדריך.
- נכונות להשקעה מרובה, זמינות ונגישות מעבר לשעות העבודה הפורמאליות.
- אמינות, קפדנות ודייקנות בביצועים.
- כושר למידה, יכולת עבודה בצוות וטיפוח קשרים בינאישיים מעולים.
- כושר הבעה וביטוח בכתב ובע"פ ברמה גבוהה מאוד.

דרישות נוספות:
- שפות: עברית ברמת שפת אם.
- יישומי מחשב: אופיס, אקסל.
- רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
- אמינות ומהימנות אישית.
 כושר למידה.
- כושר עבודת צוות.
- כושר לטפח יחסים בין אישיים.
- עבודה תחת לחץ.

כפיפות:
למנהלת המחלקה.

מינהלה:
המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון נדרש + שאלון אישי + טופס הצהרה על קרבת משפחה בעיריית רמת-גן לאגף משאבי אנוש עד לתאריך 14/11/16, בשעה 09:00. במייל לכתובת: [email protected]. חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספר המכרז.

מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 7 מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

בהתאם לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מגבלות תינתן העדפה במשרות הנ"ל למועמדים העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות התפקיד. לפי סעיף 173ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.

הבהרה מגדרית:
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.