ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עבודות שדרוג והקמת שביל אופניים ברחוב רזיאל - לפרטים מודעות העירייה

עבודות שדרוג והקמת שביל אופניים ברחוב רזיאל - לפרטים

עיריית רמת-גן ממשיכה לבצע עבודות שדרוג והקמת שביל אופניים ברחוב רזיאל, החל מיום ראשון ה 2.9- ועד יום שלישי ה 4.9- ,
תתבצענה עבודות פיתוח הכוללות בניית איי תנועה, תיקוני אספלט וסימוני צבע זמניים ברחוב רזיאל.

בכדי לשמור על כללי בטיחות נאותים וכן לצורך מניעת עומסי תנועה כבדים במהלך היום, תתקיים העבודה במתכונת לילה בין השעות 21:00 - 05:00 בבוקר. ישמר מעבר בטיחותי להולכי רגל ותנועת כלי הרכב תתאפשר כסדרה לשני כיווני הנסיעה.

אנו מתנצלים על אי-הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.

 

עיריית רמת-גן ממשיכה לבצע עבודות שדרוג והקמת שביל אופניים ברחוב רזיאל, החל מיום ראשון ה 2.9- ועד יום שלישי ה 4.9- ,
תתבצענה עבודות פיתוח הכוללות בניית איי תנועה, תיקוני אספלט וסימוני צבע זמניים ברחוב רזיאל.

בכדי לשמור על כללי בטיחות נאותים וכן לצורך מניעת עומסי תנועה כבדים במהלך היום, תתקיים העבודה במתכונת לילה בין השעות 21:00 - 05:00 בבוקר. ישמר מעבר בטיחותי להולכי רגל ותנועת כלי הרכב תתאפשר כסדרה לשני כיווני הנסיעה.

אנו מתנצלים על אי-הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.