ראשי | לומדים ומלמדים | כתבות לומדים ומלמדים | האם הפתרון למשבר הקו הסגול של הרכבת הקלה יצא מ"בליך"?

האם הפתרון למשבר הקו הסגול של הרכבת הקלה יצא מ"בליך"?