ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | ימי הוצאת גזם וגרוטאות במהלך חגי תשרי מודעות העירייה

ימי הוצאת גזם וגרוטאות במהלך חגי תשרי

שומרים על רמת-גן נקייה בחגי תשרי

לקראת החגים יגביר אגף שפ"ע את סבבי פינוי הגזם והגרוטאות ברחבי העיר, במטרה להמשיך ולשמור על ניקיונה. 

 

לתשומת לבכם, אין להוציא גזם וגרוטאות בימים הבאים:

  • ערב יום כיפור ויום כיפור, 9-8.10.19
  • חג סוכות, 14-13.10.19
  • חוה"מ סוכות, 20.10.19

 חל איסור להוציא פסולת בניין לשטח ציבורי.

 

בימים הבאים ניתן להוציא סכך:

  • 24-22.10.19

 

* לפרטים נוספים, מוקד 109 לשירותכם 24 שעות ביממה.

 

חג שמח לכל תושבי העיר!