ראשי | התחדשות עירונית | כתבות התחדשות עירונית | הונחה אבן הפינה למרכז העירוני להתחדשות | הונחה אבן הפינה למרכז העירוני להתחדשות כתבות התחדשות עירונית

הונחה אבן הפינה למרכז העירוני להתחדשות

במהלך חודש יוני הונחה אבן הפינה ל"רמת-גן"- מרחב העירוני להתחדשות בנושאי מעורבות חברתית, סביבה וחקלאות עירונית בעיר רמת-גן. המיזם יפעל בשיתוף המרכז האקדמי למשפט ועסקים בעיר, וסטודנטים מתכניות יזמות ועסקים ייקחו חלק בפעילותו השוטפת.

באירוע השתתפו יוזמות התכנית, אורית איתיאל, מנהלת אגף החינוך של עיריית רמת-גן וליזה מלניק מנהלת תכנית ZOOM, אשר הניחו יחדיו את אבן הפינה ושתלו את העץ הראשון. נשיא המרכז האקדמי למשפט ועסקים, פרופסור משה כהן אליה, נשא דברים באירוע ונתן ברכתו למיזם.

מרכז "רמת-גן" עתיד לשמש את תושבי העיר והסביבה כמרכז מחקר ופיתוח לנושאי סביבה וחברה, אקולוגיה והתחדשות עירונית, ויתופעל על ידי בני נוער מצטיינים מכיתות ז' המשתתפים בתכנית ZOOM. במסגרת תכנית זו, פיתחו התלמידים, בליווי מנטורים, שמונה מיזמים מרתקים בנושאי סביבה ואקולוגיה, שצפויים לצאת לפועל כבר בשנת הלימודים הקרובה.


המתחם החדש עתיד לכלול מרכז העשרה וחוגים לכל תלמידי העיר ובו יתקיימו סדנאות בנושאי קיימות, מיחזור ותחומים משיקים. בנוסף, יפתחו מרכז מו"פ לפיתוח יוזמות סביבתיות בעיר, וחוות גג עירונית לגידול ירקות במצעים מנותקי קרקע. כמו כן, יפתח מרכז מבקרים לקהל הרחב בו יתקיימו סיורים לכיתות, לגנים ולמתעניינים.