ראשי | עושים עסקים | כתבות עושים עסקים | מידע לעסקים בזמן משבר הקורונה | ביטוח לאומי מידע לעסקים בזמן משבר הקורונה

ביטוח לאומי

נגיף הקורונה שינה את חוקי המשחק וגרם לתקופה לא פשוטה, במיוחד בתחום העסקי והכלכלי. מדי יום משתנות ההנחיות וקל מאוד להתבלבל בין מה מותר ומה אסור. עיריית רמת-גן מסייעת לכם ומנגישה עבורכם את כלל המידע הקיים. לפניכם מידע בנוגע לביטוח לאומי: עובדים שנמצאים בחל''ת, זכאות לדמי אבטלה ומידע בנוגע לעצמאים.
 • הבהרות לגבי עובדים שנמצאים בחופשה ללא תשלום (חל"ת)
  למידע על המשך זכאות לדמי אבטלה לחץ כאן >
 • המעסיק נדרש למלא עבור העובד לצורך קבלת דמי אבטלה:
  אישור על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) – יש למלא טופס זה עבור כל עובד. אם מדובר בעובד בחל"ת המעסיק צריך לציין שהיציאה לחל"ת היא בעקבות התפרצות הנגיף. כמו כן יש לציין את תאריך היציאה לחל"ת ואם התקופה לא ידועה - יש לרשום שתאריך סיום החל"ת אינו ידוע.

  טופס 100 לכל העובדים – המעסיק נדרש לשדר טופס 100 עבור כל העובדים. טופס 100 הוא ריכוז תלושי השכר הכולל הפרשי שכר ושכר נוסף. שידור טופס 100 ניתן לבצע מכל מערכת שכר.
  להורדת הטופס >
 • מדריך חזרה לעבודה לאחר חל"ת
  לאתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לחץ כאן >
 • עובדים שחזרו לעבודה לאחר שהוצאו לחל''ת
  הנחיות רשות המיסים למעסיקים לניכוי מס משכר עבודה. לפרטים נוספים >
 • עצמאים שזכאים לקבלת דמי אבטלה
  צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 קובע שבסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי.
  הפרטים המלאים מופיעים בתוספת הראשונה של הצו. לפרטים נוספים >
 • הנחיות ביטוח לאומי לעובדים עצמאים ופרילנסרים לפרטים נוספים>
 • עדכון לעצמאיים בנוגע להפסקת ההקלות בסגירת תיק ותיקון מקדמות לפרטים נוספים >
 • הקלות לעובדים עצמאיים בתקופת משבר הקורונה לפרטים נוספים >
  דחיית מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים עבור העובדים שבחל"ת עד ל-15/7/2020
  הקפאה מוחלטת של פעולות האכיפה כולל אי הטלת עיקולים חדשים ודחיית הטיפול בעיקולים קיימים
 • עובד עצמאי יכול לבקש מביטוח לאומי לחשב מחדש את המקדמות הרבעוניות של דמי הביטוח אם חלו שינויים בהכנסותיו:
  •את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה לתיקון מקדמות
  •ניתן להגיש בקשה כזו עד 4 פעמים במהלך השנה
  •יש לצרף לבקשה מסמכים/אישורים המראים כי מתקיימים אחד התנאים הקבועים בתקנות לשינוי המקדמות:
  •קיימים נימוקים כי הכנסתו של המבוטח גדלה או קטנה ב- 10% לפחות מהכנסתו ששימשה יסוד לחישוב המקדמה.
  •נתקבלה שומה לשנת המס שקדמה לשנה השוטפת.
  •שינוי מקדמות במס הכנסה- מקדמת מס הכנסה הוגדלה או הוקטנה בשיעור של 10% לפחות.
  •שינויים במחזור העסקאות- שינויים ריאליים במחזור העסקאות בתקופה של שלושה חודשים רצופים בשנה השוטפת, בשיעור של 20% לפחות לעומת מחזור העסקאות באותם שלושת החודשים בשנה הקודמת.