ראשי | לומדים ומלמדים | כתבות לומדים ומלמדים | מערכת החינוך העירונית שוברת שיא חדש | מערכת החינוך העירונית שוברת שיא חדש

מערכת החינוך העירונית שוברת שיא חדש

רמת-גן מובילה את אחוז הניגשים ל-5 יחידות בגרות במתמטיקה בקרב הערים הגדולות בישראל - פי שניים בקירוב ביחס לממוצע הארצי


החינוך ברמת-גן ממשיך לצעוד בראש. לאחרונה פרסם משרד החינוך את "מפת המצוינות של ישראל" - מדד המציג את שיעור התלמידים שנבחנו ב-5 יחידות מתמטיקה בין השנים 2016-2010. לפי הנתונים שפורסמו עולה כי רמת-גן מובילה בשיעור הניגשים לבגרות ומדורגת במקום הראשון בקרב הערים הגדולות בישראל.

על פי נתוני משרד החינוך, בשנת 2016 כ-22.1% (359 תלמידים) מקרב בוגרי מערכת החינוך העירונית ניגשו לבגרות במקצוע המאתגר ברמת 5 יחידות, כאשר הממוצע הארצי עומד על 11.4%. מדובר במגמת עלייה ביחס לשנת 2013, אז הממוצע העירוני עמד על 16%.

החשיבות להכשרת תלמידי מדינת ישראל במתמטיקה הפכה בשנים האחרונות לצורך לאומי בעל חשיבות חברתית. בעידן הנוכחי ישנו יתרון גדול למחזיקי תעודת בגרות הכוללת 5 יחידות מתמטיקה, שעשויה לפתוח דלתות ליחידות צבאיות מובחרות, לפקולטות נחשבות באקדמיה ולמשרות נחשקות. בהתבסס על הנתונים שפורסמו במסגרת "מפת המצוינות של ישראל", מערכת החינוך העירונית מצביעה על מגמת עלייה, כאשר ממוצע הבוגרים שניגשו לרמת 5 יחידות במתמטיקה עומד על פי שניים בקירוב ביחס לממוצע הארצי. עיריית רמת-גן שמה לה למטרה להמשיך ולקדם במרץ תוכניות חינוך איכותיות המעודדות מצוינות, לצד פיתוח מודלים ייחודים הפורצים את גבולות העיר.