ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה לתושבים בדבר תווי חניה מודעות העירייה

הודעה לתושבים בדבר תווי חניה

תושב/ת רמת-גן נכבד/ת: אם את/ה ממשיך/כה להתגורר ברמת-גן, וקיבלת בין התאריכים 22.3.16 - 28.8.16 תווית חניה לתושב לתקופה של פחות משנתיים (24 חודשים), הנך מוזמן/נת למחלקת החניה לבדיקת הנתונים הנ"ל, וככל שיאומתו - הנך זכאי/ת להארכת תווית החניה שברשותך לתקופה החסרה ללא תשלום.

לפרטים נוספים: מחלקת חניה, 03-6753589, רחוב בן גוריון 2, רמת-גן.