ראשי | מתחברים לקהילה | תנועות וארגוני נוער | ארגון לתת תנועות וארגוני נוער

ארגון לתת

ארגון הנוער פועל במטרה להוביל את החינוך להתנדבות כדרך חיים בישראל. נוער לתת מקדם את ערכי הערבות הדדית, הנתינה, הסובלנות וקבלת האחר ומפתח מנהיגות ומהווה חממה ליזמות חברתית, למען חברה צודקת וטובה יותר. מעורבותם של בני הנוער בפיתוח יוזמות חברתיות והתנסותם בהתנדבות באופן עקבי, מסייעים בבניית חברה סולידרית ומשפיעים על דמותו של הנוער הישראלי.