ראשי | מתחברים לקהילה | כתבות מתחברים לקהילה | עיריית רמת-גן: משרתי מילואים פעילים זכאים להנחה בארנונה

עיריית רמת-גן: משרתי מילואים פעילים זכאים להנחה בארנונה

בשורה משמחת לחיילי המילואים המתגוררים ברמת-גן, הנחה בארנונה בגובה 5% למשרתי מילואים פעילים נכנסה לתוקף

 

חדשות טובות בגזרת חיילי המילואים המתגוררים ברמת-גן, הנחה בארנונה בגובה 5% למשרתי מילואים פעילים נכנסה לתוקף. ההנחה הינה בגובה 5% למחזיק בנכס שהוא "חייל מילואים פעיל" – כהגדרתו בחוק שירות מילואים, התשס"ח- 2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא הגנה לישראל, או באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל על כך שהוא משרת מילואים פעיל.


ראש העיר, כרמל שאמה הכהן: "מחובתנו להוקיר את משרתי המילואים, אשר עוצרים את שגרת חייהם כדי לתרום לחברה ולמדינה. ההנחה לחיילי המילואים היא לא רק כבוד והוקרה על פועלם, אלא גם עזרה כלכלית מסוימת והכרה אמיתית בתרומתם האדירה. זה המעט שאנו יכולים לעשות למענם". עוד ציין, כי יש להטיב עם חיילי המילואים שתורמים ומגנים על המדינה ובכך גם לחזק את ערך הנתינה, ההתנדבות, השירות הלאומי, השירות בצה"ל ובשירות המילואים.