ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | מכרזים - עיריית רמת-גן | קול קורא לאספקת ותפעול מכונות אוטומטיות לאיסוף מכלי משקה, החזרת פיקדון, מיון, פינוי ומחזור עבור עיריית רמת גן מכרזים - עיריית רמת-גן

קול קורא לאספקת ותפעול מכונות אוטומטיות לאיסוף מכלי משקה, החזרת פיקדון, מיון, פינוי ומחזור עבור עיריית רמת גן