ראשי | העיר והעירייה | הודעות דוברות | דיון בנושא הקו הסגול במשרד התחבורה הודעות דוברות

דיון בנושא הקו הסגול במשרד התחבורה

19 בדצמבר 2018


לפני כשבועיים נערכה פגישה חברית עם ראש העיר כרמל שאמה הכהן ושר התחבורה והמודיעין ישראל כץ, בביתו של המשנה לראש העיר ויו"ר סיעת הליכוד בעיר, משה רווח. במפגש זה סיכמו הצדדים כי יקיימו פגישה בהקדם עם כלל גורמי המקצוע בנושאים הדחופים, בראשם בקשת העירייה לשיקוע הקו הסגול. בהמשך תתקיים סדרת ישיבות מקצועיות פרטנית בנושאי תחבורה ציבורית ופרויקטים עירוניים תחבורתיים בעיר.

ביום שני האחרון התקיימה ישיבת עבודה בלשכת שר התחבורה בירושלים ולהלן עיקרי הדברים:

הקו הסגול - גורמי המקצוע של נת"ע ומשרד התחבורה הבהירו כי עד שנת 2015 לא הביעה עיריית רמת-גן התנגדות לתוואי הקו והחלה בהתנגדויות בשלב בו התוואי אושר על ידי כלל הגורמים והרשויות. שר התחבורה אפשר בשנת 2017, לבקשת עיריית רמת-גן, הגשת חלופות, אך אלו נדחו על ידי גורמי המקצוע ואף בג"צ שהוגש על ידי העירייה בעניין נדחה.

למרות כל זאת, אמש הייתה פריצת דרך משמעותית כאשר ראש העיר פנה לשר בבקשה להעביר את ההחלטה בדבר השיקוע לות"ל, על מנת שיקבע האם השיקוע המבוקש מצריך שינוי סטטוטורי. שר התחבורה נענה לבקשת ראש העיר וקבע כי במידה ולא תהיה חריגה בלוחות זמנים ובמידה והאוצר לא יתנגד לעלויות בעקבות השיקוע - לא תהיה לו התנגדות לשיקוע.

עיריית רמת-גן הציעה שלוש חלופות לתוואי המוצע. לדעת גורמי המקצוע בעירייה, חלופות אלו עדיפות מבחינה תחבורתית. כמו כן, במידה ותיבחר חלופה שתחייב הגדלת התקציב, עיריית רמת-גן התחייבה לשאת בעלויות. בנוסף, קיימת מחלוקת האם הצעות העירייה ידרשו הליך סטטוטורי נוסף שיגרור עיכוב בביצוע הפרויקט. סוכם כי נציגי העירייה ונת"ע יפגשו בות"ל לשם בחינת קיומו או היעדרו של צורך בהליך סטטוטורי חדש להצעות בעירייה. כמו כן, נת"ע התחייבו כי במידה ואין צורך בסטטוטריקה חדשה הם יבחנו פעם נוספת את הצעות העירייה מבחינה תחבורתית.

קירוי רחוב רפאל איתן – מדובר בפרויקט גדול ומורכב. חברת נת"ע טוענים כי קירוי מסובך הנדסית וסטטוטורית. כמו כן, מדובר בעלויות גבוהות מאוד. עיריית רמת-גן התעקשה כי מדובר על פרויקט לשנים ארוכות שבסביבתו מתוכננות כ-15 אלף יח"ד. סוכם שנת"ע יבחנו את המשמעויות הכספיות ואת ההנדסיות בשיתוף עם העירייה. יש לציין כי שר התחבורה, לאחר ביקור שערך בשכונה, השתכנע כי קירוי הוא האלטרנטיבה הנכונה והנחה את גורמי המקצוע לבחון בחיוב.


 

ראש העיר כרמל שאמה הכהן, שר התחבורה והמודיעין ישראל כץ והמשנה לראש העיר משה רווח

 

לפרטים נוספים: ליבנת נזרי, 052-3606834