ראשי | מתחברים לקהילה | כתבות מתחברים לקהילה | בשורה לקהילת הלהט''ב הרמתגנית

בשורה לקהילת הלהט''ב הרמתגנית

רמת-גן תאפשר לזוגות להט''בים וזוגות 'ידועים בציבור' לקבל הכרה מלאה ברישום העירוני


בקרוב מאוד יוכלו תושבי העיר להירשם במרשם זוגיות עירוני שייאפשר לכל הזוגות בעיר לזכות בכל הזכויות להם זכאים זוגות נשואים. הנרשמים ייזכו לחבוק תעודת זוגיות אשר תהיה תקפה לכל העניינים המוניציפליים.
הנהלת העיר אישרה ברוב קולות הכרה עירונית בנישואים של זוגות להט''בים וזוגות 'ידועים בציבור', אשר חיים ביחד ומקיימים משק בית משותף, אך אינם רשומים במשרד הפנים כזוג נשוי כיוון שלא התחתנו תחת מרשם הרבנות. 
 
הרישום העירוני של זוגות חד מיניים או של זוגות שנישאו בנישואים אזרחיים יקנה שוויון זכויות במגוון נושאים. הנחות בארנונה להן זכאים זוגות נשואים (משרתי מילואים, קצבאות נכות וכו'), זכות לתווי חנייה על בסיס בן או בת הזוג, פטור מתשלום היטל השבחה בין בני הזוג, פטור ממילוי טפסי הוראה עצמאי או ידוע בציבור.

הצעדים שננקטים בעיר לטובת הקהילה הלהט''בית אך גם לטובת זוגות שבחרו לא להינשא דרך הרבנות, מאפשרים לקדם שיח סובלני, מכבד ומכיל. מטרת הרישום היא להכיר בזוגות ולייחס להם מעמד שווה כמו לכל זוג אחר המתגורר בעיר. הקמת מרשם ידועים בציבור וטיוב נתוני התושבים, תאפשר לשפר את רמת השירות הניתנת לתושב על-ידי מחלקות העירייה השונות והתאמת השירות לצרכי התושבים. מדובר במיזם ראשוני עבור עיריית רמת-גן ובמידת הצורך יעשו עדכונים ושינויים.