ראשי | מטפחים איכות חיים | כתבות מטפחים איכות חיים | החלה אכיפת חוק האופניים בפארק דוד מלמדוביץ כתבות מטפחים איכות חיים

החלה אכיפת חוק האופניים בפארק דוד מלמדוביץ

עיריית רמת-גן, בשיתוף חברת הפארק הלאומי, תאכוף את חוק האופניים החשמליים בפארק דוד מלמדוביץ ומעתה לא תותיר רכיבה במקום. זאת במטרה למגר את תופעת הרכיבה הלא חוקית ולשמור על ביטחונם של הולכי הרגל בפארק.

חוק האופניים החשמליים שנחקק בשנה שעברה, מותיר רכיבה על כביש בלבד ואוסר רכיבה על מדרכה. עד כה, פקחי משמר הפארק לא יכלו לאכוף את החוק במקום, כיוון שהשבילים שבו לא הוגדרו כמדרכות. לאור התופעה ההולכת וגדלה של כניסת אופניים חשמליים לשטחי הפארק והסכנה הברורה הכרוכה בכך, התכנסה לאחרונה ועדת תנועה עירונית, שקבעה כי בכל הכניסות לפארק דוד מלמדוביץ יוצב תמרור מספר 226, המורה על שביל המיועד להולכי רגל בלבד .

לאור ההחלטה שהתקבלה תבוצע אכיפה בכל שטחי פארק דוד מלמדוביץ, תוך הקפדה על הפרדת השימושים בסוגי הדרך השונים, בהתאם לשילוט החדש. האכיפה תיכנס לתוקף כבר בשבוע הקרוב ולטובת המשימה הוכשרו מבעוד מועד פקחים עירוניים, להם הוענקו סמכויות אכיפה נרחבות המאפשרות לבצע החרמות (סוללה/אופניים), הורדת אוויר מהצמיג ונתינת קנסות.אכיפה בפארק