ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הריסת מבנה ברחוב אלרואי 20 מודעות העירייה

הריסת מבנה ברחוב אלרואי 20

בין התאריכים 12-10.4.18 תתבצע הריסת מבנה ברחוב אלרואי 20. למען בטיחותכם יחסם למעבר קטע המדרכה הסמוך לאתר. לא יתקיימו שינויים בהסדרי התנועה הקיימים עקב העבודה. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.