ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף ביטחון ואכיפה | מחלקת חוסן והיערכות לחירום אגף ביטחון ואכיפה

מחלקת חוסן והיערכות לחירום

  • גל הורוביץ

מנהל מחלקת חוסן והיערכות לחירום

[email protected] | 03-6759056

 

חוסן והיערכות עירונית לחירום

  • העירייה נערכת לתרחישים שונים של מצבי חירום בהתאם להנחיות משרד הביטחון, משרד הפנים, רשות חירום לאומית ופיקוד העורף.
  • העירייה נערכת ומבצעת בשגרה תרגולים שוטפים של היחידות העירוניות השונות, שמגיבים למצבי חירום השונים כדי לייעל את מתן הסיוע ולפעול בעצמאיות ומהירות מרבית.
  • לעירייה יחידת סע"ר (סיוע עצמי ראשוני) למתן מענה באירועי הרס וחילוץ.
  • חוסן והיערכות העירייה לשעת חירום כוללים את כל הפעולות הנדרשות כדי לאפשר לתושבי העיר, ככל הניתן, להמשיך את שגרת חייהם גם בשעת חירום. לשם כך, נערכת העירייה למצב בו תצטרך להפעיל עצמאית, ללא סיוע רשויות המדינה את מערך השירותים החיוניים בעיר, מכינה את המתקנים העירוניים ומתרגלת את המסגרות העירוניות לפעילות מותאמת זו בחירום.
  • המחלקה גם אחראית על הכנה לחירום של התאגידים העירוניים.
  • בעת חירום העירייה תמשיך לספק את כלל השירותים החיוניים לתושבי העיר ומחוץ לה ככל הניתן, ברציפות ובהתאם למצב החירום, תוך שיתוף פעולה עם ארגוני החירום וההצלה השונים, פיקוד העורף ומשרדי הממשלה. העירייה תמשיך לתפקד בשעת חירום כסדרה כולל כלל השירותים העירוניים.
  • הפעלת אתרי חירום ייעודיים לחירום ומרכז הפעלה שינוהל על ידי הצוות הבכיר של העירייה בתיאום עם כל גורמי הביטחון, החירום וההצלה. בחירום, העירייה מפעילה מתקנים עירוניים במתכונת המותאמת לשעת חירום.
  • ריכוז ועדת מל"ח רשותית בראשות ראש העיר.