ראשי | העיר והעירייה | תאגידים עירוניים | קרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר) | פעילויות הקרן | גן שירוש ע"ש שירי יחיאל ז"ל פעילויות הקרן

גן שירוש ע"ש שירי יחיאל ז"ל

ביום שלישי 25.11.14 נערך טקס מרגש לחנוכת גן שירוש ע"ש שירי יחיאל ז"ל. הטקס נערך במעמד ראש העיר מר ישראל זינגר , ס.רהע ומחזיק תיק גנים ונוף מר צחי זילכה, משפחת יחיאל ומכובדים נוספים. הגן ברחוב הגלעד שופץ ביוזמת ובסיוע עיריית רמת-גן ומשפחת יחיאל ובשיתוף קרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר). לאחר מותה פנו הוריה של שירי ז"ל לקרן רמת-גן במטרה להנציח את זכרה בגינת משחקים ברחוב הגלעד. תכנית שיפוץ הגינה והעבודות בוצעו על ידי מחלקת גנים ונוף.