ראשי | מתחברים לקהילה | דת ומסורת | רמת-גן עירי - עלון תורני לתושבים | רמת-גן עירי - עלון מספר 23 רמת-גן עירי - עלון תורני לתושבים

רמת-גן עירי - עלון מספר 23

רמת-גן עירי - לעלון 23 המלא >>

 • דבר העירייה

  תושבים יקרים,

  אין כמו תחילת שנת לימודים כדי לציין שוב את הישגי הענק של עיריית רמת גן בתחום החינוך בהשוואה לערים אחרות ברחבי הארץ. השנה החולפת הביאה עמה שיאים חדשים לחינוך ברמת-גן וביניהם ציוני בחינות המיצ"ב שמיקמו את העיר רמת-גן במקום הראשון מבין כל הערים הגדולות בארץ עם הציון 81.
  כזכור, תלמידי רמת-גן נחלו הצלחה גם באליפות הסייבר הלאומית לבתי ספר-יסודיים בה זכו תלמידי "בן גוריון" במקום הראשון בתחרות התכנות לכיתות ה'-ו', ותלמידי "נטעים" זכו במקום השלישי בקטגוריית מתמטיקה לכיתות ג'.

  לראשונה גם הוקם פרלמנט תלמידים בעיר, במטרה ליצור גוף המקשר בין התלמידים לבין הנהגת העיר. פרלמנט התלמידים החדש כלל 70 נציגים בכיתות ו'-ח' מבתי הספר היסודיים ברמת-גן. במהלך השנה נערך גם אירוע האקתון ייחודי שכלל את השתתפותם של כ-400 תלמידים מכיתות י' מרחבי העיר. ההאקתון יועד לפיתוח מיזמים לימודיים דרך עבודת צוות, עידוד יזמות וחשיבה מחוץ לקופסא. בהמשך, יישמו זאת תלמידי בית ספר אורה מודיעים אשר ייזמו עיצוב ושינוי של המרחב הלימודי שלהם.

  יצוין כי רמת-גן היא העיר החכמה הראשונה בחינוך. תלמידי העיר, נהנו השנה ממערכת אופיס נרחבת ומשירותי ענן ללא עלות, שהיו זמינים מכל מכשיר, בכל זמן ומכל מקום, ואפשרו למידה שיתופית מהנה ומתקדמת.

  בשנה הבאה צפויות התפתחויות רבות בתחום החינוך. כך לדוגמה, החלה בנייתה של קריית החינוך החדשה, הראשונה מסוגה בארץ, ברמת אפעל. הקריה תאפשר את יישום רפורמת המקיפות והעיר תחולק ל-3 אזורי רישום. תלמידי רמת-גן ייקלטו ללימודי התיכון על פי אזור הרישום שלהם (לא לפי ציונים) ויזכו לתוכניות לימודים משותפות עם בית החולים תל השומר ואוניברסיטת בר-אילן.

  במקביל, בתיכון אורה הודיעו כי יפתחו השנה מספר מגמות יוקרתיות במיוחד, ביניהם מסלול הנדסאות לתלמידי י"ג- י"ד, הראשון מסוגו בעיר. מגמה מרתקת נוספת שתפתח השנה: מגמת פיקוד והצלה, המשלבת לימודי כימיה וכבאות מורחבים לתעודת בגרות מלאה.

  מי יתן ופריחתה של העיר תמשיך לעד.

  שלכם ובשבילכם

  עיריית רמת-גן

 • דבר העורך| הרב צבי שינפלד, יועץ ראש העיר לענייני דת ומסורת


  פרשת "ראה" ראש חודש אלול

  "וכל ישראל ישמעו וייראו"
  "תנו רבנן: ארבעה צריכין הכרזה - המסית, בן סורר-ומורה, זקן ממרא ועדים זוממין. בכולן כתיב בהם "וכל העם", או "וכל ישראל" ישמעו וייראו..."

  (סנהדרין פ"ט, ע"א). הוי אומר: ב -4 מקומות מדגישה התורה כי חומרת העונש נועדה, בין השאר, להתריע ולהרתיע את הציבור מפני חומרת העבירות, וזאת, עקב הנטייה של הציבור להקל ראש בחומרת המעשים האלה, ולקבל בהבנה את מעשה העבירה, ועל כן חוזרת התורה ומציינת ומדגישה כי העונש נועד להזהיר את כל ישראל:
  "וכל ישראל ישמעו וייראו"!

  ואלו הם ארבעת המקרים, המפורטים בתורה:
  ב"מסית ומדיח" נאמר בפרשתנו: "וכל ישראל ישמעו ויראון ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך" (במדבר י"ז, פסוקים ז' – י"ב).

  ב"זקן ממרא", נאמר: "כי ייפלא ממך דבר ביו דם לדם בין דין לדין וכו'... וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד" (י"ז, י"ג).

  ב"עדים זוממין", נאמר: "והנשארים ישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך" (שופטים י"ט, י"ג).

  ב"בן סורר ומורה", נאמר: "...וביערת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו וייראו" (כי-תצא, כ"א, כ"א).

  מה מיוחד ב- 4 עבירות אלה, מכל העבירות שבתורה, שמצריכות אזהרה מיוחדת? כי בכל ארבעת הדוגמאות הנ"ל קיימת נטייה מצד הציבור להתייחס בסלחנות ובהבנה למעשי החוטא.

  ב"מסית ומדיח" – מה אומרים הבריות, (או חלק מן הבריות)? מה הוא עשה המסית הזה, הרי הוא רק דיבר בפה, ולא עשה כל מעשה. על זה הורגים אדם ?

  ב"זקן ממרא" - תמיד יימצאו אנשים (או "חכמולוגים") שילמדו עליהם זכות, כגון: ה"זקן" הזה יודע בתורה יותר מכל הדיינים שיושבים בדינו ואין ספק שמדובר בזקן ידען העומד על דעתו ומסרב לקבל את דעת חבריו הרבנים. עלולים להימצא בציבור אנשים (עיתונאים או סופרים, או פוליטיקאים...) הסבורים כי ה"ויכוח" הוא לגיטימי, וזכותו של הרב הזקן גם לחשוב אחרת... ובעצם "הזקן הזה מכניס את הרבנים האלה בכיס הקטן בידענותו ובחריפותו" וכדומה... וקיימת סכנה גדולה שיגרור אחריו ציבור גדול של אנטי...,לפיכך באה התורה ומזהירה: "וכל ישראל ישמעו וייראו" !!!

  ב"עדים זוממין" - ג"כ קיימת סכנה שציבור גדול יבוא ויטען כי העדים האלה לא עשו שום מעשה, רק "זממו" לעשות. האם על מחשבה בלבד הורגים אדם? ובכן התורה ראתה גם כאן סכנה גדולה... ב"בן סורר ומורה" - ברור לגמרי שיימצאו רבים שיטענו כי בסך הכל מדובר בילד! נכון, ילד בעייתי, מסוכן, פרא. אולם אחרי הכל הוא ילד וצריך לרחם עליו... (וכנראה שגם חז"ל מצאו כי דין זה הוא בעייתי, עד שאמרו כי "בן סורר ומורה לא היה ולא נברא"..)
  אשר על כן, התורה מצאה לנכון להחמיר בארבעת העונשים הנ"ל, כדי להזהיר את כל ישראל שישמעו וייראו! וביערת הרע מקרבך!!!

  הרעיון העומד מאחורי הדברים האלה, הוא החשש והסכנה מפני ההיגיון והשכל האנושי, המושפע לעיתים ממניעים זרים ומהשפעות או אינטרסים חיצוניים, שאינם נובעים מיראת שמים...
  שמעתי בשם האדמו"ר מגור בעל "אמרי אמת" זצ"ל, על מאמר חז"ל (במסכת פסחים י"ח) : "מילתא דאתיא ב"קל וחומר", טרח וכתב לה קרא". דהיינו, כל סברא שניתן ללמוד מק"ו, טרחה התורה וכתבה פסוק מפורש על כך. ושאל האדמו"ר: מדוע? אם אפשר ללמוד דין או הלכה על ידי סברה והיגיון, מדוע צריכה התורה לטרוח ולכתוב פסוק מפורש על כך? אלא - אמר הרבי – אין לך דבר מסוכן יותר מאשר סברא או קל-וחומר. שכן לעתים ניתן להפריך או לסתור את הסברא... הגיון הוא דבר נפלא, אך גם מסוכן. ראינו בהיסטוריה, כי גם חכמים גדולים שפעלו רק עפ"י ההיגיון, לבסוף סטו מדרך האמת. ע"י פלפולים בלבד, אפשר לעוות את האמת. רק אם יש פסוק מפורש , או אזהרה מפורשת של התורה, רק אז אנו חייבים לקיימן, בלי כל היסוס.
  רק תורה מסיני, היא הערובה לאמיתותה ולצדקתה של תורת אמת שניתנה ע"י משה עפ"י ה'.

  שבת שלום – צבי שינפלד

 • דבר המערכת 


  כל שנה יש בראש חודש אלול הרגשה מיוחדת ומרוממת. ההכנות לימים נוראים שבאים לאחר תקופת מנוחה ונופש, הופכות את הימים הללו לבלתי שגרתיים בעליל. אחינו הספרדים מתחילים באמירת הסליחות כבר בתחילת החודש וחשים היטב את חרדת הדין על בשרם. אנו מצטרפים בהמשך החודש, אך מרגישים את תחושת יום הדין כבר מראש חודש עם חזרת בני הישיבות להיכלי הישיבות.

  השנה חודש אלול נמצא זמן קצר לפני בחירות מוניציפאליות. חובה עלינו לשים לב כי מערכת הבחירות תהיה נקייה מלשון הרע ורכילות ולהקפיד בזה יותר מבכל שנה בחודש זה. בטוחני כי תושבים כמו בעיר רמת גן, יקפידו על כך וישימו את הדברים על לבם.

  חודש אלול הוא גם החודש בו אנו עושים חשבון נפש על השנה שעברה והכנה לקראת השנה החדשה. הוא נקרא גם חודש הרחמים והסליחות על שם כך שעם ישראל מבקש בו סליחות ורחמים מאלוקיו. צריך כל אדם להסתכל בתוכו פנימה ולשפר מעשיו.

  חודש "אלול" הוא חודש שמצד אחד מסכם את השנה ומצד שני הוא הכנה והתבוננות לקראת השנה הבעל"ט. יש צורך לחשוב ולפעול ראשית במישור האישי – בין אדם לחברו.

  מאחל לקוראים היקרים ברכת חודש טוב ומבורך, חודש שימלאו כל משאלות ליבנו לטובה מתוך שפע ברכה והצלחה, בריאות איתנה ושמחה.

  בברכה
  המערכת

 • עשה לך רב

  (כיבוד הורים המשך מעלונים 21, 22)


  איסור להעיר הורים ישנים
  אין להעיר הורים משינה משום כיבוד מורא, כדי שלא לגרום להם צער. צער רב נגרם לאדם שמעירים אותו באמצע שנתו, אי לכך צריכים הילדים להיזהר מאוד מאוד שלא לפגוע בשנתם של ההורים. במסכת קידושין (דף לא', עמוד א') מסופר סיפור מופלא על גוי צדיק: שמו דמא בן נתינה, פעם אחת באו אצלו חכמי ישראל, לקנות ממנו אבנים יקרות לחושן האפוד, בשש מאות אלף דינרי זהב.
  כיוון שבאותה שעה אביו ישן, והמפתח של אוצרות האבנים היה מונח תחת מראשותיו, לא רצה הבן להעירו משנתו ואמר לחכמים שאינו יכול למכור להם. הלכו להם חכמים, לחפש אבנים מתאימות אצל סוחרים אחרים, ודמא בן נתינה הפסיד הון עתק. לשנה הבאה נתן הקב"ה שכרו, ונולדה בעדרו פרה אדומה. נכנסו חכמי ישראל אצלו כדי לקנותה.
  אמר להם: יודע אני שכל סכום שבעולם שאבקש מכם אתם נותנים משלמים לי, אלא שאין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. להלכה: רק כאשר יודע הבן שאביו אינו רוצה לקום משנתו, אפילו למען רווח גדול של הבן אינו רשאי להעירו. אבל אם יודע שאביו יצטער יותר כשישמע שבנו הפסיד ממון רב בעבור שלא העירו משנתו, על כל פנים רצוי לשלוח שליח להעיר את אחד ההורים.

  חובת הבן והבת
  "כבד את אביך ואת אמך" (שמות כ',יא'):, ומיד לאחר מכן נאמר (שמות כ', יב'): "לא תרצח", מדוע נסמכו זה אצל זה? ללמדך, אם יש לו לאדם מזונות בתוך ביתו, ואינו מהנה בהם את אביו ואת אמו, כאילו הוא רוצח כל ימיו לפני המקום, לכך נאמר "כבד" ולאחריו "לא תרצח".
  מצוות כיבוד הורים שייכת לבן ולבת בשווה, בטרם הנשואים שלהם. לאחר הנשואים הבן מצווה להמשיך וכבד את הוריו כפי שכבדם לפני החתונה. אולם הבת הנשואה איננה חייבת במצוות כיבוד הורים כפי שהייתה חייבת בעודה רווקה. אבל היא צריכה להתייחס בכבוד להוריה, ובמידה ויש באפשרותה לעזור ולסייע להם. לאחר החתונה מוטלת עליה לגדל את ילדיה ומשפחתה החדשה שהקימה, לטפל בילדים ולהחזיק את הבית.
  מצוות כיבוד הורים חייבת להיות מתוך שמחה ורצון טוב והכרת הטוב.
  ישנם פתגם האומר כי "אב אחד מפרנס עשרה ושמח, ועשרה בנים אינם יכולים לפרנס אב אחד". וכה אמרו חכמינו זצ"ל: יש מאכיל את אביו תרנגולים מפוטמים ויורש גיהינום, ויש מטחינו בריחיים ויורש גן עדן. כיצד מאכיל את אביו תרנגולים מפוטמים ויורש גיהינום? מעשה באחד שהיה מאכיל את אביו תרנגולים מפוטמים. פעם אחת אמר לו אביו: "בני, תרנגולים הללו מנין לך?" ענה לו הבן: "זקן זקן, אכול ושתוק, שהכלבים אוכלים ושותקים". נמצא זה מאכיל את אביו תרנגולים מפוטמים ויורש גיהינום.
  כיצד מטחינו בריחיים ויורש גן עדן? מעשה באחד שהיה טוחן בריחיים. שלח המלך להביא טוחנים לעבודתו, וציווה לעבדיו לחפש אנשים שאינם עובדים, כדי שיהיו הם טוחנים אצלו. אמר לו הבן לאביו: "אבא. היכנס וטחן אתה תחתי, ואני אלך לעבודת המלך, שאם יגיע לידי בזיון – אתבזה אני ולא אתה, ואם לידי מלקות – אלקה אני ולא אתה". נמצא זה מטחינו לאביו בריחיים ויורש גן עדן (ירושלמי פאה א', ע"א קידושין לא' ע"ב רש"י).

  סיכום נושא כיבוד הורים:
  המצווה היחידה מכל תרי"ג המצוות שיש חובה לקיימה לאחר 120 היא כיבוד אב ואם. והשכר הגדול ביותר "למען יאריכו ימיך".
  פגשתי ידיד קרוב מאוד הגר בתל-אביב. וראיתי איך וכיצד הוא מטפל באביו החולה והנזקק לעזרה גם בשל גילו המופלג. שאלתיו מדוע המשפחה אינה מעבירה את אבא לבית אבות סיעודי? (משפחה מבוססת העוסקת ביהלומים - בעלי יכולת ב"ה). ענה לי הבן שעבר את הגיל 70 – "יש לי, לאחיי ואחיותיי, הזכות לכיבוד אבא כל יום ויום כל שעה ושעה, איך וכיצד לא אנצל את המתנה שאנו מקבלים מהקב"ה ומברכים בכל רגע ורגע על אריכות ימים של אבא". והמשיך והביא את דברי "הבן איש חי" בנושא חשוב זה. כולי התפעלות מתשובה זו... כל כך מרגש!!!

 • פרפראות לשולחן שבת קודש | מדרשי חז"ל

  "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה" (יא', כו')

  "ראה" בלשון יחיד – הכוונה לכל נער ביום ה"בר-מצווה" שלו, הרי הוא כמקבל באותו יום את התורה באופן פרטי, ולכן כתוב גם "נותן", ולא "נתן", כי בין הבר-מצווה שלו זהו ההווה שלו, ולכן כתוב גם "היום", כלומר: אותו היום, אבל ישראל ככלל – כבר קבלו את התורה בהר סיני.
  באותו ענין: פתח הכתוב בלשון יחיד "ראה", ועבר מיד ללשון רבים "לפניכם". שכן לתת נותנים במידה שווה, אבל לראות-רואה כל אחד באופן אחר, אדם כפי שהוא, כך רואה הוא.
  ***

  " והקללה אם – לא תשמעו... וסרתם מן הדרך וגו'" ( יא', כח')

  אצל הברכה נאמר רק "אשר תשמעו", ואילו אצל הקללה נאמר נוסף על "לא תשמעו" גם "וסרתם מן הדרך"? לפי שמחשבה טובה הקדוש-ברוך-הוא מצרפה למעשה, הרי ממילא כבר באה הברכה, בשמיעה גרידא, עוד לפני העשייה, אבל מחשבה רעה הלא אינה מצטרפת למעשה, לכן אין הקללה באה מיד אחרי אי-השמיעה, אלא מן ההכרח שיהיה גם מעשה – "וסרתם מן הדרך".
  ***

  "בנים אתם לה' אלקיכם וגו'" (יד', א')

  בני ישראל נחשבים לבנים להקב"ה, כמו שהבן אינו יכול להתנתק לעולם מלהיחשב הבן של אביו – כל ישראל נחשבים תמיד לבן האלוקים, אפילו אם חטאו. כמו שאומרים חז"ל (סנהדרין מד', א'): "ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא". ולכן מכנים את הנער שהגיע בשם "בר-מצווה", ולא "בעל מצווה", ואילו לגבי עבירה אומרים "בעל עבירה", כי היהודי לגבי עבירה הוא בבחינת בעל שיכול לחזור בתשובה ולהתגרש מהעבירה כבעל שיכול להיפרד מאשתו, אבל לגבי המצווה – נחשב היהודי ל"בר" כלומר ל"בן", והבן אינו יכול להתגרש מאביו לעולם, וכך היהודי: ביחס למצווה הוא בבחינת בן קבוע, ואינו נפרד לעולם מלהיות בן לה'.
  ***

  "כי יהיה בך אביון וגו' לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ וגו', כי פתח תפתח את ידיך לו וגו' (טו', ז-ח).

  אומר הגר"א: "הכתוב מרמז בזה סדר נכון בנתינת הצדקה ואדם צריך שיהיה זהיר בה. כשאדם כופף אצבעותיו אזי כל אצבעות נראות שוות, ואם ידו פתוחה, אזי רואים בחוש שאין כל האצבעות שוות אלא אחת גדולה ואחת קטנה, וחז"ל אמרו על הפסוק אפילו: "די מחסורו אשר יחסר לו" – "אפילו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו", כלומר: צריך לתן לכל אחד לפי כבודו וערכו. הגדול לפי גודלו והקטן לפי צרכיו. ודרושה הבחנה רבה ודעת נבונה כדי להיות מן המהדרין במצוות הצדקה.
  ***

  "כי פתח תפתח את ידך לו"

  מצינו בגמרא מעשה ברב פפא, שהיה עולה במדרגות ונשמטו המדרגות מתחת רגליו והיה נתון בסכנה, אמר לו רבי חייא בר רב: "שמא עני בא לידך ולא פרנסתו" (בבא-בתרא דף י' ע"א). מנין לרומזבי חייא בר רב, כי עונש זה עונש זה בא על הנמנעות מצדקה? – אומר הגר"א, כי דבר זה מרומז בטעמי הנגינה של המילים "פתוח תפתח", "דרגא תביר", היינו: המדרגות נשברות אם אין מקיימים "פתוח תפתח".
  ***

  "נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו (טו', י')

  מי שהוא קמצן מטבעו, וקשה עליו לתת צדקה, עליו להרגיל את עצמו לכך קמעה-קמעה. "נתן תתן" – יתן פעם אחד ופעם שניה, עד אשר "ולא ירע לבבך בתתך לו" – שוב לא יהא אכפת לך הדבר ויכול תוכל לתת.

 • בית הכנסת אשכנז

  בשנות החמישים הוקם בית הכנסת, ומאז הוא חווה ירידה במספר המתפללים. בזכות כמה צעדים שנעשו בעשור האחרון על ידי גבאי בית הכנסת הרב ויסקופ, נחשב בית הכנסת לאחר המובילים בעיר. ראיון

  כאשר מדברים על בתי כנסת בעיר רמת גן – וכאלה ישנם לא מעט – אי אפשר שלא להזכיר את בית הכנסת ברחוב ההלכה בשכונת רמת יצחק בעיר. בית הכנסת שהוקם בשנות ה-50, נחשב לאחר מעמודי התווך בעולם בתי הכנסיות בעיר.

  הוא הוקם בקום המדינה על ידי קבוצת ניצולי שואה אשר ביקשו לשמר את נוסח אשכנז לו היו רגילים בשנים עברו ועם הזמן הפך בית הכנסת למוקד המרכזי בשכונה עבור מתפללים שחפצו לשמור על מסורת אבותיהם בנוסח התפילות. "את הקרקע תרמו כמה תושבים מכספם ובנו אותו פיזית בידיהם. הם ממש סחבו את הבלוקים", אומר הרב צבי וייסקופ, גבאי בית הכנסת בעשור האחרון. "אני חושב שהסיעתא דישמיא שיש למקום הזה, היא בגלל המסירות נפש להקמת המקום".

  "בית הכנסת ידע עליות ומורדות", מוסיף הרב ויסקופ. לדבריו, בשנות ה-50 כאשר הוקם, מתפלליו היו בעיקר העולים ארצה מהשואה הארורה, אך מאז מספר המתפללים פחת בשל מעברם לערים אחרות. "נפתחו בתי כנסת נוספים עם נוסח אשכנז ובית הכנסת שוב לא היה היחיד בעיר ולכן חלה ירידה משמעותית החל משנות ה-80".

  גבאי בית הכנסת, הרב ויסקופ, הגיע לבית הכנסת לפני כ-12 שנה. "באותה תקופה הירידה המשיכה להיות, למרות שבאו מתפללים חדשים וייצבו את מספר המתפללים". עובדה זו גרמה לקשיים בהפעלת בית הכנסת ומימון ההוצאות כמו מים חשמל ועוד. "המבנה של בית הכנסת הוא גדול והיה צריך כסף רב כדי להחזיקו ולצערנו היו לא מעט קשיים למקום".

  הנהלת בית הכנסת שקלה את הצעדים והחליטה לנסות לשקם את המקום באמצעות הבאת מתפללים מהשכונה וממקומות נוספים. "הלכנו לכמה בתים בשכונה של משפחות דתיות והצענו להם להצטרף לבית הכנסת ולהיות מתפללים מן המניין. זה עזר וככה התווספו מתפללים נוספים לבית הכנסת".

  במקביל, ניצלה הנהלת בית הכנסת את העובדה כי בסמיכות למקום פועל בית ספר ממלכתי, מה שיצר אפשרות לקיים פעילות קירוב רחוקים במקום. "התחלנו להעביר הרצאות בבית הספר בנושאי יהדות וחגים. שיהיו לתלמידים מושגים ביהדות. זה יצר קהילה קטנה של הורי התלמידים שנהנו מהחיבור עם בית הכנסת".
  כיום, חלק מההורים בוחרים בבית הכנסת לערוך בו עלייה תורה לילדיהם, או מסיבת חומש שמתארגנת על ידי הנהלת המקום. "בשנים האחרונות, תלמידי כיתה ח' בונים את הסוכה של בית הכנסת והתלמידות מקשטות. החיבורים בין הבית כנסת לבית ספר יוצרים אווירה חיובית מאוד אצל התלמידים וכמובן בבית הכנסת".
  מעל הכל, ניתן לציין את מאור הפנים של מנהלי בית הכנסת לתלמידים מבית הספר. "אנחנו מקבלים כל אחד באשר הוא", אומר הרב ויסקופ. "זה מה שמוביל לצמיחה בלתי פוסקת של בית הכנסת. בכל המובנים. זה מעניק מעטפת דתית להורי התלמידים ולכל מי שמעוניין בכך. יש אפילו אנשים שבאים להתגורר במיוחד בשכונה בשביל הקהילתיות הזו".

  לאחרונה החל בית הכנסת בפרויקט מיוחד במסגרתו נחגגות בר מצוות באולם שעל ידי בית הכנסת. "מלבד הליווי שאנחנו מעניקים לחתן מבחינה דתית, הוא גם מקבל אולם בו הוא חוגג את האירוע עצמו".

  כיום בית הכנסת פועל כמעט ללא הפסקה. "בית הכנסת נותן את השירותים שהוא צריך לתת", אומר הגבאי. "מתקיימים שיעורים ביום חול, בשבת, בחגים ישנם שיעורים מיוחדים שבאים אליהם מכל רחבי השכונה עם תכנית לילדים. ביום כיפור לדוגמה, אנשים שנכנסים מקבלים מחזור וכסא ועושים הכל כדי שיתחברו לתפילה".

  "חשוב לומר שהעירייה מסייעת לנו. בחגים העירייה מאוד תומכת. המחלקה למורשת ישראל עושים שבתות חזנות וגורמים למשיכה לכיוון הבית כנסת גם של תושבים מאזורים מרוחקים".

 • סיפורי חסידיים

  בעיירה אחת סמוכה לפרמישלאן דר איש עשיר, תקיף ואלים, שרצה להיות שליח ציבור בבית הכנסת שבעיירה ולעבור לפני התיבה בימים הנוראים. בני העיירה לא הייתה דעתם נוחה ממנו, אבל נתייראו ממנו לסרב לו ולעמוד כנגדו. נמלכו בני העיירה ושלחו שלוחים לצדיק רבי מאיר מפרמישלאן זצ"ל לשאול בעצתו לדעת מה לעשות. השיב להם הצדיק, שהיות ודרכם של בעלי-התפילות בכל הערים הסמוכות לבוא אליו קודם ראש-השנה "להזכיר את עצמם" ולהתברך ממנו, ומסתמא יבוא גם אותו בעל-תפילה שלכם, לכן אראה אז את אשר לפני ואדע מה לעשות.

  קודם ראש השנה, כשכול בעלי-התפילות מהסביבה באו לפרמישלאן להתברך, ווהעשיר של אותה העיירה בתוכם, פטר רבי מאיר לשלום מקודם את שאר בעלי-התפילה, ואחרי כן נטפל לאותו העשיר.

  שמע נא – אמר לו רבי מאיר – ישנם שלוש תפילות: "תפילה למשה" (תהלים צ',א'), "תפילה לדוד" (תהלים יז', א'), ו"תפילה לעני" (תהלים קב', א'). ההסבר הוא כך: משה רבינו היה אמנם "כבד פה וכבד לשון" (שמות ד', י'), אבל הוא היה אבי הנביאים ורבן של ישראל. דוד המלך היה נעים שמירות ישראל. והעני לבו נשבר, ו"לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה" (תהלים נא', יט'),

  אף בעלי-תפילות של ימינו ישנן שלושת המדרגות הללו: יש מי שאינו יודע נגן, אבל הוא צדיק הדור תפילתו היא בבחינת "תפילה למשה". יש מי שאיננו כל כך צדיק אבל הוא מנגן נפלא ו"מכבד את ה' מגרונו" ותפילתו היא בבחינת "תפילה לדוד", ויש מי שאיננו לא צדיק ולא מנגן, אבל הוא עני וליבו נשבר ונדכה, ותפילתו בבחינת "תפילה לעני".

  והנה אתה – המשיך רבי מאיר – צדיק אינך, יודע נגן אינך, וגם עני ברוך השם אינך. ואם אתה רוצה להיות בעל-תפילה בימים הנוראים, עלי להתפלל עליך שתבוא לאחת משלושת המדרגות של בעלי תפילה, והרי תבין מאליך שלהתפלל עליך שתהיה פתאום לצדיק או יודע לנגן הרי תהיה זו תפילת שווא: אין לי עצה אחרת אלא להתפלל עליך שתעני, ותהיה תפילתך לפחות בבחינת "תפילה לעני"....

  לא, לא! – צעק האיש בבהלה – אינני רוצה להיות בעל-תפילה!

  ***
  בשנה האחרונה לחייו של "היהודי" הקדוש מפשיסחא. נסע לרבו לחגוג ולהיות במחיצתו בראש השנה בלובלין אצל רבו "החוזה". כשהלך לפני נסיעתו הביתה לקבל ברכת פרידה מ"החוזה", אמר "היהודי" לרבו שיש לו לדבר עמו דבר סתר. מיד נסתלקו מן החדר כל האנשים שעמדו שם, ונשארו שניהם, "היהודי" ו"החוזה", לבדם בחדר. סיפר "היהודי" לרבו, שבעת לימודו בספר רזיאל המלאך ראה שהוא, היהודי, צריך להסתלק מן העולם תיכף אחר ראש השנה, השיב לו "החוזה".

  -יישאר מר אצלנו בראש השנה, ונעכב אותו בזה העולם.
  -"היהודי" לא שמע לדבריו, לקח ברכת פרידה מהרבי ונסע לביתו. בדרך נסיעתו סיפר הדבר לתלמידיו שנסעו עמו, והוסיף: אולי אתם חושבים שהרבי אמר חס-ושלום שקר? לא כי, הוא היה באמת מעכב אותי, אלא שהוא רצה לקחת ממני את המדרגות, ובחיים כאלה איני רוצה.

  - כשהגיע ליל ראש השנה, אמר היהודי למקורביו: שמעתי כרוז בשמים, שאחד משנינו, או אני או הרבי, מוכרח להסתלק מיד אחר ראש השנה והעולם, ונתנו לי מן השמים ברירה, לבחור מי משנינו יסתלק ומי יישאר בחיים, בחרתי אני להסתלק. ואף על פי שיודע אני באם הייתי נשאר בחיים לא הייתי נותן בשום אופן לרבי ללכת מהעולם, אבל התביישתי מפני המלאכים, שהם אינם יודעים שיש לי כוח כזה לבלי לתת לרבי להסתלק, והיו אומרים אז: ראיתם תלמיד כזה, שאת רבו הוא משלח מהעולם ובעצמו הוא רוצה להישאר בחיים.

 • מהנעשה והנשמע ברמת-גן

  הפרויקט שישנה את מרכז העיר יוצא לדרך

  בקרוב יתפרסם המכרז להקמת חניון ענק מתחת לכיכר רמב״ם שיכיל כ-700 כלי רכב. הכיכר ההיסטורית שכולם אוהבים תחודש והחניון ישרת את באי מרכז העיר במהלך היום והלילה, וייתן בנוסף פיתרון לתושבי מרכז העיר שיוכלו להחנות בחינם בשעות הלילה קרוב לבית. מצוקת החניות באזור ידועה מזה זמן רב ובעירייה שקדו על מגוון פתרונות למצוקה. כעת כאמור יתפרסם מכרז שיעניק פתרון הולם לבעיה.  תו איכות לעסקים קטנים

  עיריית רמת-גן שמה לה למטרה לקדם ולהעצים את העסקים הפועלים בה באמצעות מגוון פרויקטים. לאחרונה הפורום לעסקים והמחלקה לקידום עסקים גיבשו פרויקט חדש תחת הכותרת "משודר"ג" - תו איכות ראש העיר לעסקים קטנים ובינוניים. מטרתו היא לקדם את העסקים בעיר, לקשר בין תושבי העיר והעסקים בה, לחזק את הקשר בין העירייה ובעלי העסקים ולגבש קהילת עסקים עירונית. התו מקנה חבילת פרסום אטרקטיבית הכוללת קמפיין שיווקי לתהליך, פרסום בעיתונות המקומית, אינדקס אינטרנטי המקושר לאתר העירייה, הקמת דף ייעודי לקהילה בפייסבוק, פרסום במידה החברתית, חוברת מהודרת לתושבים.

  הסכם מסגרת להתחדשות עירונית

  בשורה לתושבי רמת-גן: עשרות מיליוני שקלים מתקציב המדינה יושקעו בפיתוח תשתיות ומוסדות חינוך וציבור בעיר. תקציב זה יתווסף לכ-250 מיליוני שקלים המושקעים כבר היום לפיתוח התשתיות מתקציב העירייה. בכך תהפוך רמת-גן לעיר הראשונה בישראל שתזכה לתקציבי ענק מהמדינה לפיתוח התשתיות בעיר ולהמשך פיתוח ההתחדשות העירונית. עד היום אישרה העירייה פרויקטים של פינוי בינוי ותמ״א 38 בצורה מבוקרת ואחראית, אך נשאה בעול הכספי לבדה לפיתוח התשתיות - דבר אשר עלול היה לעצור את ההתחדשות או להאט את קצב ההתחדשות בעיר.  הספסל שעושה מסאג' לנפש

  מסתבר שיש מי שמתגוררים שנים רבות בעיר, ומעולם לא הכירו את הספסל הזה, ובעיקר – את הגן שבו הוא נטוע. כאן, בחלקו המערבי של גן אברהם, שנולד אי-אז בשנת 1936, מצויה אמת מים מרהיבה לצד טרסות ציוריות, כאשר התפאורה שלכם כוללת את מרכז העיר הסואן. אבל אפשר להירגע, כי ההמולה רחוקה מכם מרחק שנות אור. כאן הכל שקט ורגוע. כמו מסאג' לנפש. מה רואים מהספסל: מבט-על לעבר אמת המים המשוחזרת והטרסות במלוא יופיין.  קניון ביאליק ישופץ

  קניון ביאליק הוותיק ברמת-גן ישופץ וישודרג בהשקעה בהיקף של כ-40 מיליון שקל - כך נודע ל"גלובס". הקניון שבהפעלת חברת הניהול וההחזקות "זמרת נצח", בניהולו של יוסי כהן, יעבור שיפוץ חיצוני ופנימי, במסגרתו יוחלפו המעליות ותשתיות נוספות במתחם. בנוסף לשיפוץ למבנה הקיים, יתווספו כ-3,000 מ"ר שטחי מסחר חדשים, בהם מתחם הסעדה ולצידו מתחם הפעלות לילדים.
  רמת-גן עירי עלון תורני חודשי לתושבי רמת-גן והסביבה. יו"ל על ידי הרב צבי שינפלד, יועץ ראש העיר לענייני דת ומסורת. מייל לתגובות והצעות: [email protected]