ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הכשרת חניות בשכונת הלל מודעות העירייה

הכשרת חניות בשכונת הלל

בימים אלה שוקדת עיריית רמת-גן על שיפור הסדרי החניה בשכונה הלל. לאורך השכונה יסומנו מקומות החניה בכחול לבן ויאפשרו חניה חופשית לתושבי העיר נושאי תו. החניה באזורים המסומנים כחול-לבן תהיה בעלות מלאה לתושבי חוץ או לחסרי תו עירוני. סימון וצביעת החניות תתבצע ברחובות הבאים: היתד, הגלגל, המיתר, מטה אהרון, השורה, יבנה, בני משה, השומר, טור הברושים, הסולם, מל"ל ונעורים.

ברחובות אשר בהם יסומנו מקומות החניה בכחול-לבן משני צדדי הכביש, תותר חניה מועדפת לבעלי תו אזורי מספר 3, בין השעות 08:00-17:00 בצד אחד של הכביש. חניה מועדפת תתאפשר ברחובות הבאים: מל"ל, נעורים, רחובות המיתר והגלגל בחלקם. ברחובות הנ"ל יוצבו תמרורים המתייחסים לחניה מועדפת. במקומות בהם מוצב תמרור המתיר חניה לבעלי תו אזורי מספר 3, החניה תותר רק לבעלי תו האזור.

בנוסף, יוכשרו שני אזורי חניה חדשים באזור:

  • מגרש ברחוב הגלגל שישמש כמקום חניה לטובת תושבי השכונה. במגרש יוכשרו כ-25 מקומות חניה והוא יעמוד לרשות התושבים לאורך כל שעות היממה וללא תשלום.
  • חניון ברחוב שועלי שמשון אשר ישמש את הבאים לתיאטרון רמת-גן.