ראשי | עושים עסקים | כתבות עושים עסקים | חדש בעיר: סניף מעוף לקידום עסקים | חדש בעיר: סניף מעוף לקידום עסקים כתבות עושים עסקים

חדש בעיר: סניף מעוף לקידום עסקים

סניף חדש של מעוף, מיזם קידום העסקים של משרד הכלכלה, הושק ברמת-גן וצפוי לשרת כ-1,000 בתי עסק, תוך מתן ייעוץ, סיוע וכלים שיעזרו בהקמה ובניהול שוטף של העסקים בעיררמת-גן ממשיכה לקדם את העסקים הקטנים והבינוניים בעיר. סניף חדש של מעוף, מיזם קידום העסקים של משרד הכלכלה, הושק ברמת-גן ב-19.10.17 במעמד שר הכלכלה, ח"כ אלי כהן וראש העיר, ישראל זינגר. הסניף אשר ממוקם במגדל משה אביב שבמתחם הבורסה, צפוי לשרת כ-1,000 בתי עסק ולהעניק ייעוץ, סיוע וכלים שיעזרו בהקמה ובניהול שוטף של העסקים בעיר.

העסקים הקטנים והבינוניים תמיד היו בסיס לאיתנות כלכלית והיוו חלק בלתי נפרד מהעשייה העירונית. כחלק מהפעילות לקידומם, הוקם פורום העסקים של רמת-גן, המהווה את החוליה המקשרת בין הרשות המקומית לבעלי העסקים בעיר, במטרה לקדם, לפתח ולעודד את התפתחותם. הפורום אחראי על ריכוז הפעילות למען העסקים הפועלים בתחומה של רמת-גן - ממפגשים להעשרה מקצועית, דרך קיום אירועי "לילות ביאליק" ו"בלאק ביאליק", ההמלצה להפחתת הארנונה למסעדות במתחם הבורסה ועוד.

בחודשים הקרובים צפוי לצאת לדרך פרויקט "תו ראש העיר", שמטרתו היא לקדם את העסקים בעיר, לקשר בין תושבי העיר והעסקים בה, לחזק את הקשר בין העירייה ובעלי העסקים ולגבש קהילת עסקים עירונית. במסגרת הפרויקט תשקיע העירייה בקידום ובפרסום עסקים שיצטרפו למהלך "תו ראש העיר" - והעסקים שיצטרפו ייקחו על עצמם לקיים הנחיות הקשורות בהליך תקין של פינוי אשפה, הוגנות בהעסקה, הטבות מסחריות לתושבי העיר ושימת דגש לעניין ההנגשה. השלוחה החדשה של מעוף ברמת-גן תסייע, בין היתר, לקדם ולשווק את התו. באירוע חניכת הסניף אמר ראש העיר: "אני מאמין ויודע כי המשך שיתוף הפעולה עם העירייה בעניין קידום העסקים בעיר ימשיך ואף יתעצם". עוד הוא הוסיף: "אני וכל הנהלת העיר רואים בסניף מעוף כלי חשוב ביותר לקידום תחום העסקים הקטנים והבינוניים ברמת-גן".


השקת סניף מעוף ברמת-גן